ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Lidzbark Warmiński 1.10.2019r.

IOŚ.6840.18.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Sarnowo.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 3/2 o pow. 1,12 ha, obręb Sarnowo, użytkowana rolniczo oznaczona w ewidencji gruntów jako ŁVI- 0,48ha,RIVb- 0,57ha oraz N -0,07ha. Odległość do Lidzbarka Warmińskiego to ok. 7 km. Księga wieczysta OL1L/00027149/1.

 

Cena wywoławcza 40.000,00 zł. Wadium 4.000,00 zł.

 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka przeznaczona jest na cele rolne.

 

Przetarg odbędzie się 14 listopada 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 8 listopada 2019r. na konto bankowe PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 13, tel/fax. 89 767 3274. w 13.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen