ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński 1.10.2019r.

IOŚ.6840.16.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kłębowo.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 220/1 o pow. 2.82 ha, obręb Kłębowo. Działka częściowo porośnięta drzewostanem oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne kl RIIIb -1,79 ha, RIVa- 0,10ha, RIVb- 0,46ha, RV- 0,40ha oraz N -0,07ha. W zasięgu działki znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Księga wieczysta  OL1L/00028559/5.

 

Cena wywoławcza 350.000,00 zł +23%VAT. Wadium 35.000,00 zł.

 

Zgodnie z Uchwałą nr XII/100/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 18 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kłębowo działka nr 220/1 jest oznaczona symbolem „MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz „KDW” jako tereny dróg wewnętrznych.

 

Przetarg odbędzie się 14 listopada 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 8 listopada 2019r. na konto bankowe PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 13, tel/fax. 89 767 3274. w 13.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen