ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński 29.03.2018r.

GOŚ.6840.3.2016.JU

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Markajmy.

Niezabudowane działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 2/25 i 2/26 o łącznej powierzchni 2,1543 ha. Działki graniczą ze sobą tworząc jeden kompleks. Położone są przy drodze krajowej nr 51 Lidzbark Warmiński – Bartoszyce. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej znajdującej się na sąsiednich działkach. Przy granicy południowej przebiega napowietrzna linia energetyczna SN.

Księga wieczysta OL1L/00027652/0.

Cena wywoławcza 250.000,00 zł + 23 % VAT, wadium 25.000,00 zł.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość oznaczona jest symbolem P – tereny obiektów produkcyjnych , składów magazynów.

Przetarg odbędzie się 08 maja 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 02.05.2018r. na konto Bank BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 17, tel./fax 89 767 32-74 w. 17

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen