ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

19.10. 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku odbył się „I Międzyszkolny konkurs teatralny o charakterze profilaktycznym szkół podstawowych Gminy Lidzbark Warmiński”. Organizatorem konkursu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmiński, przy wsparciu gminy Lidzbark Warmiński i GOKiS w Pilniku.

W spotkaniu uczestniczył m.in. Zastępca Wójta Gminy Lidzbark Warmiński – Pan Tomasz Kołodziejczyk, Radny Gminy – Pan Marek Werbicki oraz p.o. Kierownika GOPS w Lidzbarku Warmińskim – Pani Justyna Rysik.

Konkurs kierowany był do uczniów szkół podstawowych klas IV-VII (z  wyłączeniem III klas gimnazjum). Do konkursu zgłosiły się 4 grupy teatralne z gminnych szkół publicznych w Kłębowie, Kraszewie, Rogóżu i Runowie. Wszystkie grupy zaprezentowały krótkie inscenizacje o tematyce profilaktycznej. Wyłonienia laureata dokonała 3-osobowa Komisja Konkursowa, która jednogłośnie wybrała grupę ze Szkoły Podstawowej w Kłębowie. Zwycięska szkoła otrzymała symboliczny czek na 1000 zł, do wykorzystania na dowolny cel. Komisja Konkursowa wytypowała również Osobowość Teatralną – ucznia ze Szkoły Podstawowej w Kraszewie, który otrzymał nagrodę rzeczową ufundowaną przez Przewodniczącego GKRPA. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki i dyplomy.

Sukces przeprowadzonego po raz pierwszy konkursu w formie teatralnej dowodzi, że ten rodzaj przekazu jest bardzo efektywny i rozwija wśród uczniów pomysłowość i kreatywność. Z pewnością ten format edukacji profilaktycznej będzie kontynuowany w kolejnych latach przez GKRPA.

 

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen