Przypominamy, iż z dniem 31.12.2023r. upływa termin składania oświadczeń o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego, w ramach realizacji projektu: „Wsparcie dzieci i rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, sprzętu komputerowego, będących załącznikami do Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu (na druku stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy Darowizny).

Oświadczenie to obligatoryjnie musi zostać złożone przez osobę, z którą została zawarta umowa darowizny tj. rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub samego pełnoletniego ucznia.

Oświadczenia można składać osobiście w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński w pokoju nr 35, listownie na adres: Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński lub poprzez elektroniczną platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

 

Wzór oświadczenia do pobrania poniżej.

Oświadczenie do umów darowizny – Granty PPGR

Print Friendly, PDF & Email