Pamiętajmy o osobach starszych.
My też nimi będziemy!

wojt, gops