ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

W czwartek, 13 grudnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis wraz z Burmistrzem Miasta Lidzbark Warmiński Jackiem Wiśniowskim przekazali na ręce nadkom. Piotra Koszczała Komendanta lidzbarskich policjantów specjalistyczny sprzęt, który posłuży im w codziennej pracy.

Podarowany sprzęt nie tylko usprawni pracę technikom kryminalistyki, ale przede wszystkim umożliwi im sporządzanie dokumentacji fotograficznej mikrośladów, śladów daktyloskopijnych oraz traseologicznych.

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen