Załączniki dotyczące konkursu “Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Formularze zawierające dane niezbędne do sporządzenia stosownej umowy wraz z oświadczeniem

oświadczenie o nieotrzymaniu sprzętu oraz dofinansowania na zakup sprzętu

granty ppgr formularz informacji

Print Friendly, PDF & Email