ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Chcąc przyczynić się do rzeczywistej popularyzacji regionu, jego historii, tradycji i gwary, a tym samym do pogłębienia świadomości regionalnej mieszkańców, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” w 2017 r. przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowało projekt, wynikiem którego jest publikacja „Elementarza warmińskiego”. Więcej informacji tutaj

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen