Na terenie gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński jest 40 sołectw. Każde z nich ma swojego Sołtysa – Gospodarza i Opiekuna Wsi, który potrafi integrować mieszkańców i motywować ich do działania. Dzień Sołtysa obchodzono jest 11 marca. Z tej okazji w piątek (11.03.) w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Pilniku odbyło się uroczyste spotkanie Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Fabiana Andrukajtis z sołtysami z terenu gminy. Niestety nie wszyscy mogli wziąć w nim udział. Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy, aby uczcić pamięć zmarłego kilka dni wcześniej sołtysa ze wsi Łabno.

Wójt Gminy podziękował zgromadzonym za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Podkreślił, że działania sołtysów przyczyniają się nie tylko do rozwoju wsi, ale jednocześnie do rozwoju całej gminy. Wręczył sołtysom upominki i listy gratulacyjne.

Spotkanie z sołtysami było doskonałą okazją do podsumowania działalności gminy w latach 2019 – 2021. W trakcie wystąpienia Wójt Gminy omówił m.in. zmiany w strukturze Urzędu, inwestycje remontowo – budowlane, inwestycje wodno – kanalizacyjne i drogowe, a także sprawy związane z ochroną środowiska. Istotnym tematem była realizowana inwestycja budowy stacji uzdatniania wody w Blankach. Podczas zebrania Wójt Gminy przedstawił plany na rok 2022 oraz opowiedział o złożonych wnioskach na dofinansowanie planowanych inwestycji. Na zakończenie zebrani mieli okazję podzielić się spostrzeżeniami i uwagami odnośnie swoich miejscowości i problemów, z jakimi się borykają.

Print Friendly, PDF & Email