Lidzbark Warmiński 28.07.2022r.

OŚN.6840.1.2022.KJ

 

 

 

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Medyny.

 

Zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 135,50m2 oraz budynkiem gospodarczym nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 35/10 o pow. 0,3077 ha. Działka gruntu o regularnym kształcie, ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomość położona na kolonii wsi Medyny. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej oraz drogą gruntową dobrze utrzymaną. Budynek wybudowany około 1920 roku, o konstrukcji murowanej, częściowo podpiwniczony, miejscowo zawalony. Budynek jest słabo utrzymany, z licznymi uszkodzeniami elewacji, pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich. Budynek wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu. Działka zgodnie z uchwałą nr XLV/286/10 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Medyny, gmina Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz częściowo KDW – tereny dróg wewnętrznych.

 

Księga wieczysta  OL1L/00031178/4.

 

Cena wywoławcza 200.000,00 zł. + VAT Wadium 20.000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się 1 września 2022r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Poprzedni przetarg: 14.07.2022r.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 29 sierpnia 2022r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie  Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

 

Print Friendly, PDF & Email