Czad – cichy zabójca
Czad – cichy zabójca
Znajdź nas na facebooku!
Znajdź nas na facebooku!
Licznik odwiedzin
  • 233678Odsłon razem:
  • 56Odsłon dzisiaj:
  • 2Aktualnie na stronie:

Wykazy nieruchomości

GKB.7150.2.2018.KG

WYKAZ

 

WÓJTA GMINY LIDZBARK WARM

z dnia 15 lutego 2018r

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r.poz. 2147 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną gminy Lidzbark Warmiński przeznaczoną w najem położoną w miejscowości Markajmy przy ul. Bartoszyckiej 28:

Lp.

Położenie nieruchomości

NR.działki Pow. użyt.

Pow. użyt. lokalu

w m 2

Opis nieruchomości

Cel

1.Cena lokalu

za m 2 pow. uż.

2. okres najmu

1

Markajmy

ul. Bartoszycka 28

186/12

100,03

lokal użytkowy pod działalność gospodarczą.

NAJEM

(działalność gospodarcza-)

1). Stawka za m 2 pow. uż 8,00 zł. plus pod. VAT.

2). trzy lata

 

 

Szczegółowych informacji o w/ w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1,pok. nr 16 , tel. 767 32-74 w.16.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

w Lidzbarku Warmińskim.

na okres 21 dni tj: od 15 lutego 2018 do 07 marca 2018r.

Lidzbark Warm. 14.02.2018r

Sporządziła:

insp. Grażyna Klonowska

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

              Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2260 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz do pobrania TUTAJ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

              Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2260 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz do pobrania  TUTAJ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

              Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2260 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Lp.

Nr działki
Obręb

Pow.
działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nr księgi wieczystej

1

6/8
Markajmy

4,2900 ha

 

Niezabudowana działka gruntu położona przy drodze krajowej nr 51 Lidzbark Warmiński – Bartoszyce, z którą graniczy od strony wschodniej. Kształt działki regularny. Działka o minimalnej deniwelacji. W zasięgu oddziaływania przebiega napowietrzna linia energetyczna SN i sieć wodociągowa.

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy” zatwierdzonym Uchwalą Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XII/100/11 z dnia 18 października 2011r. ww. działka jest oznaczona symbolem „MN”, „U”, „ZP”, „ZN”, „KDW” i znajduje się w terenie wielofunkcyjnym: zabudowy mieszkalno-usługowej, usługowej, zieleni urządzonej, zieleni naturalnej oraz dróg wewnętrznych.

470.000 zł
+ 23% VAT

sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

OL1L/00019392/0

2

123/4
Runowo

0,1600ha

Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku nr 51 w miejscowości Runowo. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki z wc o ogólnej powierzchni użytkowej 30,7 m2. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,72 mb. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, c.o. oraz wodno-kanalizacyjną. Do lokau przynależy budynek gospodarczy drewniany o powierzchni 7,2 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 1780/10000.

W obowiązującym do dnia 31.12.2002r. w planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona była na cele zabudowy mieszkalno-usługowej.

20.992 zł

sprzedaż nieruchomości w drodze pierwszeństwa nabycia

OL1L/00026913/1

3

123/4
Runowo

0,1600ha

Lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze budynku nr 51 w miejscowości Runowo. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o ogólnej powierzchni użytkowej 57,5 m2. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,72 mb. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, c.o. oraz wodno-kanalizacyjną. Do lokalu przynależy budynek gospodarczy drewniany o powierzchni 18,1 m2 oraz piwnica o powierzchni 2,8 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 3683/10000.

W obowiązującym do dnia 31.12.2002r. w planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona była na cele zabudowy mieszkaniowej z przewagą zagrodowej.

60.000 zł.

sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

OL1L/00026913/2

4

26/5

          Runowo

0,0140ha

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym parterowym o konstrukcji murowanej. Dach pokryty dachówką ceramiczną, oparty na ściance kolankowej o konstrukcji drewnianej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 26,1 m2.

W obowiązującym do dnia 31.12.2002r. w planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona była na cele zabudowy mieszkaniowej z przewagą zagrodowej.

4.000 zł

sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

OL1L/000154444/2

 

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 14.12.2017r., na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej  prasie i na stronie internetowej.

Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.  

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
Pogoń za Kopernikiem
Pogoń za Kopernikiem
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Karta Dużej Rodziny
karta
KDR