ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
Get Adobe Flash player

Wykazy nieruchomości

Lidzbark Warmiński, 06.03.2017r.

WYKAZ

WÓJTA GMINY

LIDZBARK WARMIŃSKI

Na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

OBRĘB MARKAJMY

Niezabudowane działki gruntu numer 2/25 i 2/26 o łącznej powierzchni 2,1543 ha. Działki graniczą ze sobą tworząc jeden kompleks. Położone są przy drodze krajowej nr 51 Lidzbark Warmiński – Bartoszyce. Na sąsiednich działkach znajduje się sieć wodociągowa, istnieje możliwość podłączenia. Przy granicy południowej przebiega napowietrzna linia energetyczna SN. Księga wieczysta OL1L/00027652/0.

Cena wywoławcza 280.000,00 zł + 23 % VAT. Wadium 28.000,00 zł.        

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość oznaczona jest symbolem P – tereny obiektów produkcyjnych , składów magazynów.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. w dniach 09.03.2017r.- 30.03.2017r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości, ogłoszeniu
w lokalnej  prasie umieszczeniu na stronie internetowej.

Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.   

Lidzbark Warmiński, 27.02.2017r.

GOŚ.6845.1.2017.AK

WYKAZ

WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (j. t. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 218/2013 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 1 marca 2013r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność gminy, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną gminy Lidzbark Warmiński przeznaczonej do dzierżawy.

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr ewidencyjnym 324/2 położona w obrębie geodezyjnym Łaniewo o powierzchni 3,3900 ha, wpisana do księgi wieczystej OL1L/00028276/7. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako działka rolna, w tym: PsVI – 0,05 ha, RIVa – 1,86 ha, RV – 1,48 ha.

Wysokość czynszu za wydzierżawienie w/w nieruchomości na cele rolne wynosi 519,00 zł rocznie.

Nieruchomość podlega dzierżawie na cele rolne na okres 1 roku.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 02.03.2017r. do dnia 23.03.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, w danej miejscowości, ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz umieszczeniu na stronie internetowej.

Lidzbark Warmiński, 23.02.2017r.

WYKAZ

WÓJTA GMINY

LIDZBARK WARMIŃSKI 

Na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2260) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

OBRĘB MARKAJMY

Niezabudowane działki gruntu numer 19/2 i 21/2 o pow. ogólnej 2,4417 ha graniczące ze sobą stanowiąc jeden kompleks. Położone są przy drodze krajowej nr 51 Lidzbark Warmiński – Bartoszyce. Graniczą z niezabudowanymi terenami zabudowy wielofunkcyjnej. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta. W zasięgu oddziaływania przebiega napowietrzna linia energetyczna SN i sieć wodociągowa. Księga wieczysta OL1L/00020926/3 i OL1L/00028181/4.

Cena wywoławcza 250.000,00 zł + 23% VAT. Wadium 25.000,00 zł.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomości   oznaczone są symbolami: „MN”, „U”, „ZN”, „KDW”, „E” i znajdują się w terenie wielofunkcyjnym: zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej , usługowej, zieleni naturalnej, elektroenergetyka oraz dróg wewnętrznych.  

OBRĘB  BLANKI

Działka gruntu nr 182/9 o pow. 1,2394 ha położona od południowej strony wsi Blanki, nad jeziorem Blanki. Otoczenie stanowią tereny przeznaczone pod rekreację oraz pod uprawy rolne. Kształt kompleksu nieregularny. Dostęp do jeziora przez pas holowniczy. Księga wieczysta Nr OL1L/00034044/7.

Cena wywoławcza 300.000,00 zł + VAT. Wadium 30.000,00 zł.

W obowiązującym  planie zagospodarowania ww. działka oznaczona  jest symbolem MT 3 – indywidualna zabudowa rekreacyjna i ZP – zieleń urządzona – teren plaży trawiastej i urządzeń sportowych.

OBRĘB  RUNOWO

  1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 2/4 o pow. 0,1654 ha.  Działka położona jest w centrum wsi, z możliwością zabudowy. Otoczenie stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Działka położona jest przy urządzonej drodze Runowo – Łaniewo. Księga wieczysta  OL1L/00028553/3.

Cena wywoławcza 25.000,00 zł. Wadium 2.500,00 zł.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów w/w działka przeznaczona jest na cele rolne.

  1. Lokal mieszkalny nr 5 znajdujący się na poddaszu budynku nr 24 w miejscowości Runowo. Posiada 5 pomieszczeń: 2 pokoje, kuchnię, łazienkę i przedpokój o łącznej pow. użytkowej 36,9 m2. Wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie. Do lokalu przynależne poddasze o pow. 5,2m2.

Cena wywoławcza 25.000,00 zł. Wadium 2.500,00 zł.

W obowiązującym do 31.12.2002r. planie zagospodarowania przestrzennego gminy  działka oznaczona była symbolem UO – przedszkole projektowane w budynku szkolnym.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. w dniach 24.02.2017r.- 17.03.2017r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości, ogłoszeniu w lokalnej  prasie umieszczeniu na stronie internetowej.

Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.   

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
Najnowsze wpisy
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 143258Odsłon razem:
  • 174Odsłon dzisiaj:
  • 1Aktualnie na stronie: