ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Rozstrzygnięcia

Lidzbark Warmiński 04.08.2020r.

IOŚ.6840.15.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 28.07.2020r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W KASZUNACH.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 142/4 o pow. 0,2900 ha położona w obrębie Kaszuny zapisana w księdze wieczystej OL1L/00020433/0.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 25.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

 

 

 

 

 

Lidzbark Warmiński 04.08.2020r.

IOŚ.6840.17.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 28.07.2020r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W MIEJSCOWOŚCI ROGÓŻ.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 200/2 o pow. 0,2946 ha położona w obrębie Rogóż zapisana w księdze wieczystej OL1L/00019436/1.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 15.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 26.05.2020r.

IOŚ.6840.18.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 26.05.2020r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W MIEJSCOWOŚCI SARNOWO.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 3/2 o pow. 1,1200 ha położona w obrębie Sarnowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00027149/1.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 20.000,00 zł.
 3. Do przetargu przystąpiło czterech uczestników.
 4. Cena osiągnięta w przetargu: 24.600,00 zł.
 5. Nabywcą nieruchomości został Pan Łukasz Baliński.

Lidzbark Warmiński 26.05.2020r.

IOŚ.6840.17.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 26.05.2020r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W MIEJSCOWOŚCI ROGÓŻ.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 200/2 o pow. 0,2946 ha położona w obrębie Rogóż zapisana w księdze wieczystej OL1L/00019436/1.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 15.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 26.05.2020r.

IOŚ.6840.15.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 26.05.2020r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W MIEJSCOWOŚCI KIERZ.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 3 o pow. 0,38700 ha położona w obrębie Kierz zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028905/6.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości: 15.000,00 zł.
 3. Do przetargu przystąpił jeden uczestnik.
 4. Cena osiągnięta w przetargu: 15.150,00 zł
 5. Nabywcą nieruchomości została firma BUDOKOP – KRUSZYWA Sp. z o.o z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim.

 

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen