ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Rozstrzygnięcia

Lidzbark Warmiński 06.11.2018r.

GOŚ.6840.9.2018.KJ

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 06.11.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W MIEJSCOWOŚCI ŁANIEWO.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 324/2 o pow. 3,3900 ha położona w obrębie Łaniewo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028276/7.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 200.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

 

 

Z upoważnienia Wójta

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk

 1. Zabudowana nieużytkowaną studnią głębinową nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 80/4 o pow. 0,0474 ha położona w miejscowości Drwęca, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1L/00029884/9.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 4.500,00 zł.
 3. Cena osiągnięta w przetargu 4.545,00 zł.
 4. Do przetargu przystąpił 1 uczestnik.
 5. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.
 6. Nabywcą nieruchomości został Pan Michał Siatkowski.

Lidzbark Warmiński 11.09.2018r.

GOŚ.6840.9.2018.KJ

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 11.09.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W MIEJSCOWOŚCI ŁANIEWO.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 324/2 o pow. 3,3900 ha położona w obrębie Łaniewo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028276/7.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 200.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

 

                                                                   W Ó J T

                                                      mgr inż. Fabian Andrukajtis

 

 

 

 

 

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen