ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 09.08.2018r.

GOŚ.6840.8.2018.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Koniewo.

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 112/1, obręb Koniewo
o powierzchni 0,7900 ha. Działka położona w miejscowości Koniewo w odległości około
5 km od Lidzbarka Warmińskiego. Działka w kształcie nieregularnym, graniczy z drogą utwardzoną, rzeką Elmą oraz gruntami rolnymi. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa,
w pobliżu sieć energetyczna.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 19.07.2018r.

GOŚ.6840.40.2015.KJ

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Surytach.

 

Niezabudowana nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/24 o pow. ogólnej 0,1769 ha oraz udziału 35/1000 w działkach o numerach ewidencyjnych 7/45, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52 o łącznej powierzchni 2,8192 ha.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 19.07.2018r.

GOŚ.6840.3.2016.KJ

Wójt Gminy
Lidzbark Warmiński

Ogłasza ROKOWANIA
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Markajmy.

 

Niezabudowane działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 2/25 i 2/26 o łącznej powierzchni 2,1543 ha. Działki graniczą ze sobą tworząc jeden kompleks. Położone są przy drodze krajowej nr 51 Lidzbark Warmiński – Bartoszyce. Continue reading

Lidzbark Warmiński 19.07.2018r.

GOŚ.6840.1.2016.KJ

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Runowo.

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 2/4 o pow. 0,1654 ha. Działka położona jest w centrum wsi, z możliwością zabudowy. Otoczenie stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Działka położona jest przy urządzonej drodze Runowo – Łaniewo. Księga wieczysta OL1L/00028553/3.

Cena wywoławcza 10.000,00 zł. Wadium 1.000,00 zł.

Continue reading

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen