ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 01.03.2019r.

GOŚ.6845.7.2018.KJ

  

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 28.02.2019r.

na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Knipy

 

  1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 69 o pow. 0,1600 ha położona w obrębie Knipy zapisana w księdze wieczystej OL1L/00029772/1.
  2. Cena wywoławcza stawki czynszu 320,00 zł.
  3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
  4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

 

Lidzbark Warmiński 24.01.2019r.

GOŚ.6845.7.2018.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Knipy.

 

Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 69, obręb geodezyjny Knipy,
o powierzchni 0,1600 ha. Kształt działki zbliżony do trójkąta. Działka położona w centralnej części wsi w odległości około 5 km od Lidzbarka Warmińskiego. Na działce znajduje się zbiornik p.poż.

Księga wieczysta OL1L/00029772/1.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 24.01.2019r.

GOŚ.6840.11.2018.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 124/2, obręb Ignalin,
o powierzchni 0,1106 ha. Działka położona w centralnej części wsi Ignalin przy drodze wojewódzkiej nr 513 w odległości około 7 km od Lidzbarka Warmińskiego. Działka o terenie płaskim, kształt trapezu, położona w rejonie zabudowy mieszkalnej i usługowej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, posadowiony jest na niej hydrant.

Księga wieczysta OL1L/00029436/4.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 24.01.2019r.

GOŚ.6840.9.2018.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Łaniewo.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 324/2, obręb Łaniewo
o powierzchni 3,3900 ha. Działka położona w miejscowości Łaniewo w odległości około 10 km od Lidzbarka Warmińskiego przy drodze powiatowej Lidzbark Warmiński – Lubomino. Kształt działki regularny, na części występują samosiewy drzew. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, w pobliżu sieć energetyczna.

Księga wieczysta OL1L/00028276/7.

 

Continue reading

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen