ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 23.08.2018r.

GOŚ.6840.6.2018.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Drwęca.

Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 80/4 o pow. 0,0474 ha położona
w centrum wsi Drwęca. Działka w kształcie prostokąta, zabudowana nieużytkowaną studnią głębinową. Instalacja wodna i elektryczna nieczynna. Otoczenie stanowią grunty rolne.

Księga wieczysta Nr OL1L/00029884/9.

Cena wywoławcza 4.500,00 zł, wadium 450,00 zł.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 20.08.2018r.

GOŚ.6840.37.2015.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 20.08.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W OBRĘBIE MARKAJMY.

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 6/8 o pow. 4,2900 ha położona w obrębie Markajmy zapisana w księdze wieczystej OL1L/00019392/0.

 2. Cena wywoławcza nieruchomości 350.000,00 zł + 23 % VAT.

 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.

 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 03.07.2018r.

GOŚ.6840.40.2015.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 03.07.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W OBRĘBIE SURYTY.

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 7/24 o pow. 0,1769 ha oraz udziału wynoszącego 35/1000 w działkach 7/45, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52,
  o łącznej powierzchni 2,8192 ha położonych w obrębie Suryty
  zapisana w księdze wieczystej OL1L/00020817/6 i OL1L/00020375/5.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości 35.000,00 zł + 23 % VAT.

 2. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.

 3. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 03.07.2018r.

GOŚ.6840.4.2018.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 03.07.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NERUCHOMOŚCI

W MARKOWIE.

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 2/42 o pow. 0,0621 ha położona
  w obrębie Markajmy w miejscowości Marków
  zapisana w księdze wieczystej OL1L/00017557/1.

 2. Cena wywoławcza nieruchomości 15.000,00 zł

 3. Cena osiągnięta w przetargu 15.150,00 zł

 4. Do przetargu przystąpił 1 uczestnik.

 5. Nabywcą nieruchomości zostali Państwo Zbigniew i Iwona Balińscy.

Lidzbark Warmiński 26.06.2018r.

GOŚ.6840.22.2015.JU

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 26.06.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NERUCHOMOŚCI

W BLANKACH.

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 182/9 o pow. 1,2394 ha położona
  w obrębie Blanki
  zapisana w księdze wieczystej OL1L/00034044/7.

 2. Cena wywoławcza nieruchomości 200.000,00 zł + VAT.

 3. Cena osiągnięta w przetargu 202.000,00 zł + VAT.

 4. Do przetargu przystąpił 1 uczestnik.

 5. Nabywcą nieruchomości został Pan Filip Jasiński.

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen