ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 08.03.2018r.

GOŚ. 6840.2.2018.JU

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Runowo.

Zabudowana budynkiem gospodarczym nieruchomość oznaczona nr 26/5 o pow. 0,0104 ha położona w miejscowości Runowo. Działka położona jest w centrum wsi, zabudowana parterowym budynkiem gospodarczym o konstrukcji murowanej. Otoczenie stanowi zabudowa zagrodowa. Działka położona jest przy drodze Runowo – Łaniewo.

 

Księga wieczysta OL1L/00015444/2.

Cena wywoławcza 4.000,00 zł. Wadium 400,00 zł.

 

Poprzednie przetargi: 26.02.2018r.

 

W obowiązującym do dnia 31.12.2002r. planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona była na cele mieszkaniowe z przewagą zabudowy zagrodowej.

 

Przetarg odbędzie się 09 kwietnia 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 05.04.2018r. w kasie urzędu w godz. 9.00 – 14.00 lub na konto bankowe Bank BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

 

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie za ważnych powodów.

 

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 17, tel./fax. 89 767 32 74. w 17.

 

 

Lidzbark Warmiński, 08.03.2018r.

GOŚ.6840.1.2018.JU

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż lokalu mieszkalnego w obrębie Runowo.

Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się na parterze budynku nr 51 w miejscowości Runowo położonym na działce nr 123/4 o pow.0,1600 ha. Lokal znajduje się w budynku 3 – rodzinnym wolnostojącym z 1930 roku, jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, położonym w centrum wsi. Lokal o pow. użytkowej 57,5 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Do budynku przynależy budynek gospodarczy o pow. 7,2 m2 wykonany w konstrukcji drewnianej. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 0,3683.

Do uzbrojenia technicznego lokalu należą: instalacja elektryczna, wodna, kanalizacja lokalna, ciepła woda – bojler. Centralne ogrzewanie lokalne – kotłownia w piwnicy.

 

Cena wywoławcza 50.000,00 zł., wadium 5.000,00 zł.

 

Poprzednie przetargi: 26.02.2018r.

 

W obowiązującym do dnia 31.12.2002r. w planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona była na cele zabudowy mieszkaniowej z przewagą zagrodowej.

 

Przetarg odbędzie się 09 kwietnia 2018r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 05.04.2018r. na konto BGŻ. S.A O/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

 

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

 

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 17, tel./fax 89 767 32 74 w. 17.

 

 

 

 

Lidzbark Warmiński 01.03.2018r.

GOŚ.6840.40.2015.AK

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Surytach.

Niezabudowana nieruchomość składa się z działki nr 7/24 o pow. ogólnej 0,1769 ha oraz udziału 35/1000 w działkach 7/45, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52 o łącznej powierzchni 2,8192 ha. Działka położona w odległości 350 m od linii brzegowej jeziora Blanki, w bliskim sąsiedztwie lasów. Nieruchomość położona na kolonii w pobliżu  drogi asfaltowej Lidzbark Warmiński – Suryty, w kompleksie działek przeznaczonych na cele rekreacyjne. W bliskim sąsiedztwie znajduje się sieć wodociągowa i linia elektroenergetyczna SN.

Księga wieczysta OL1L/00020817/6 i OL1L/00020375/5.

 

Cena wywoławcza 55.000,00 zł + 23 % VAT. Wadium 5.500,00 zł.

  Continue reading

Lidzbark Warmiński 01.03.2018r.

GOŚ.6840.4.2018.JK

 

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Marków.

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 2/42, obręb Markajmy o powierzchni 0,0621 ha. Działka położona w miejscowości Marków w odległości około 800 m od drogi krajowej nr 51 Lidzbark Warm. – Bezledy, w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej. Działka w kształcie prostokąta. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa oraz linia energetyczna SN.

Księga wieczysta OL1L/00017557/1.

 

Cena wywoławcza 18.000,00 zł. Wadium 1.800,00 zł.

  Continue reading

GKB.7150.2.2018.KG

WYKAZ

 

WÓJTA GMINY LIDZBARK WARM

z dnia 15 lutego 2018r

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r.poz. 2147 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną gminy Lidzbark Warmiński przeznaczoną w najem położoną w miejscowości Markajmy przy ul. Bartoszyckiej 28:

Lp.

Położenie nieruchomości

NR.działki Pow. użyt.

Pow. użyt. lokalu

w m 2

Opis nieruchomości

Cel

1.Cena lokalu

za m 2 pow. uż.

2. okres najmu

1

Markajmy

ul. Bartoszycka 28

186/12

100,03

lokal użytkowy pod działalność gospodarczą.

NAJEM

(działalność gospodarcza-)

1). Stawka za m 2 pow. uż 8,00 zł. plus pod. VAT.

2). trzy lata

 

 

Szczegółowych informacji o w/ w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1,pok. nr 16 , tel. 767 32-74 w.16.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

w Lidzbarku Warmińskim.

na okres 21 dni tj: od 15 lutego 2018 do 07 marca 2018r.

Lidzbark Warm. 14.02.2018r

Sporządziła:

insp. Grażyna Klonowska

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen