ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 1.10.2019r.

IOŚ.6840.12.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej w obrębie Drwęca.

 

Udział 1/3 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi oraz w gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 26/1 o pow. 1,4700 ha w obrębie geodezyjnym Drwęca. Księga wieczysta OL1L/00005322/8.

 

Cena wywoławcza 50.000,00 zł. Wadium 5.000,00 zł.

 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka stanowi tereny zabudowy zagrodowej.

 

Przetarg odbędzie się 14 listopada 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1. Continue reading

Lidzbark Warmiński 1.10.2019r.

GOŚ.6840.11.2018.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 124/2, obręb Ignalin,
o powierzchni 0,1106 ha. Działka położona w centralnej części wsi Ignalin przy drodze wojewódzkiej nr 513 w odległości około 7 km od Lidzbarka Warmińskiego. Działka o terenie płaskim, kształt trapezu, położona w rejonie zabudowy mieszkalnej i usługowej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, posadowiony jest na niej hydrant.

Księga wieczysta OL1L/00029436/4.

 

Cena wywoławcza 25.000,00 zł. Wadium 2.500,00 zł.

Poprzednie przetargi:  28.02.2019r., 18.04.2019r., 8.07.2019r., 3.09.2019r.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działkę stanowią pastwiska trwałe i grunty orne. Continue reading

Lidzbark Warmiński 1.10.2019r.
IOŚ.6840.8.2019.RS

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński
ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Runowo.

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 2/4 o pow. 0,1654 ha, obręb Runowo. Działka położona jest w centrum wsi, z możliwością zabudowy. Otoczenie stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Działka położona jest przy urządzonej drodze Runowo – Łaniewo. Księga wieczysta OL1L/00028553/3.

Cena wywoławcza 10.000,00 zł. Wadium 1.000,00 zł.
Poprzednie przetargi: 16.04.2019r., 8.07.2019r., 3.09.2019r.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów w/w działka przeznaczona jest na cele rolne. Continue reading

Lidzbark Warmiński 1.10.2019r.

IOŚ.6840.2.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 92, obręb Ignalin
o powierzchni 1,0600 ha,  położona w zachodniej części wsi w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 513. Działka w kształcie prostokąta, teren lekko  pofałdowany. Obecnie użytkowana rolniczo. Odległość do Lidzbarka Warmińskiego to ok. 7 km.  Księga wieczysta OL1L/00028558/8.

 

Cena wywoławcza 60.000,00 zł +23% VAT. Wadium 6.000,00 zł.

Poprzednie przetargi:  28.05.2019r., 8.07.2019r., 03.09.2019r. Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen