ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 04.06.2019r.

IOŚ.6840.2.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 92, obręb Ignalin
o powierzchni 1,0600 ha,  położona w zachodniej części wsi w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 513. Działka w kształcie prostokąta, teren lekko  pofałdowany. Obecnie użytkowana rolniczo. Odległość do Lidzbarka Warmińskiego to ok. 7 km.  Księga wieczysta OL1L/00028558/8.

 

Cena wywoławcza 90.000,00 zł +23% VAT. Wadium 9.000,00 zł.

Poprzedni przetarg:  28.05.2019r.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 28.05.2019r.

IOŚ.6840.3.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 28.05.2019r.

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Rogóż.

 

 1. Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 215/1, obręb Rogóż
  o powierzchni 0,7000 ha. Księga wieczysta OL1L/00030825/8.
 2. Cena wywoławcza 15.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 28.05.2019r.

IOŚ.6840.2.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 28.05.2019r.

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

 1. Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 92, obręb Ignalin
  o powierzchni 1,0600 ha. Księga wieczysta OL1L/00028558/8.
 2. Cena wywoławcza 10000,00 zł +23%VAT.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Sygn. akt IOŚ.2600.8.2019.JU

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż przyczepy rolniczej PALMS 800,

stanowiącej własność Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.).

Parametry techniczne przyczepy rolniczej PALMS 800 :

Continue reading

Sygn. akt IOŚ.2600.7.2019.JU

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja)

na sprzedaż przyczepy rolniczej PALMS 800,

stanowiącej własność Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.).

Parametry techniczne przyczepy rolniczej PALMS 800 :

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen