ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 12.03.2019r.

GOŚ.6845.7.2018.KJ

 

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Knipy.

 

Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 69, obręb geodezyjny Knipy,
o powierzchni 0,1600 ha. Kształt działki zbliżony do trójkąta. Działka położona w centralnej części wsi w odległości około 5 km od Lidzbarka Warmińskiego. Na działce znajduje się zbiornik p.poż.

Księga wieczysta OL1L/00029772/1.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 07.03.2019r.

IOŚ.6840.9.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Surytach.

Niezabudowana nieruchomość składa się z działki nr 7/24 o pow. ogólnej 0,1769 ha oraz udziału 35/1000 w działkach 7/45, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52 o łącznej powierzchni 2,8192 ha. Działka położona w odległości 350 m od linii brzegowej jeziora Blanki, w bliskim sąsiedztwie lasów. Nieruchomość położona na kolonii w pobliżu drogi asfaltowej Lidzbark Warmiński – Suryty, w kompleksie działek przeznaczonych na cele rekreacyjne. W bliskim sąsiedztwie znajduje się sieć wodociągowa i linia elektroenergetyczna SN.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 07.03.2019r.

IOŚ.6840.8.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Runowo.

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 2/4 o pow. 0,1654 ha. Działka położona jest w centrum wsi, z możliwością zabudowy. Otoczenie stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Działka położona jest przy urządzonej drodze Runowo – Łaniewo. Księga wieczysta OL1L/00028553/3.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 01.03.2019r.

GOŚ.6840.9.2018.KJ

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 28.02.2019r.

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Łaniewo.

 

  1. Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 324/2, obręb Łaniewo
    o powierzchni 3,3900 ha. Księga wieczysta OL1L/00028276/7.
  2. Cena wywoławcza 180000,00 zł.
  3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
  4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

 

 

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen