ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 04.10.2018r.

GOŚ.6840.9.2018.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Łaniewo.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 324/2, obręb Łaniewo
o powierzchni 3,3900 ha. Działka położona w miejscowości Łaniewo w odległości około 10 km od Lidzbarka Warmińskiego przy drodze powiatowej Lidzbark Warmiński – Lubomino. Kształt działki regularny, na części występują samosiewy drzew. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, w pobliżu sieć energetyczna.

Księga wieczysta OL1L/00028276/7.

Continue reading

  1. Zabudowana nieużytkowaną studnią głębinową nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 80/4 o pow. 0,0474 ha położona w miejscowości Drwęca, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1L/00029884/9.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości 4.500,00 zł.
  3. Cena osiągnięta w przetargu 4.545,00 zł.
  4. Do przetargu przystąpił 1 uczestnik.
  5. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.
  6. Nabywcą nieruchomości został Pan Michał Siatkowski.

Lidzbark Warmiński 13.09.2018r.

GOŚ.6840.40.2015.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Surytach.

Niezabudowana nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/24 o pow. ogólnej 0,1769 ha oraz udziału 35/1000 w działkach o numerach ewidencyjnych 7/45, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52 o łącznej powierzchni 2,8192 ha. Działka położona w odległości 350 m od linii brzegowej jeziora Blanki, w bliskim sąsiedztwie lasów. Nieruchomość położona na kolonii w pobliżu drogi asfaltowej Lidzbark Warmiński – Suryty, w kompleksie działek przeznaczonych na cele rekreacyjne. W bliskim sąsiedztwie znajduje się sieć wodociągowa i linia elektroenergetyczna SN.

Księga wieczysta OL1L/00020817/6 i OL1L/00020375/5.

Cena wywoławcza 30.000,00 zł + 23 % VAT. Wadium 3.000,00 zł.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 13.09.2018r.

GOŚ.6840.37.2015.KJ

Wójt Gminy

Lidzbark Warmiński

Ogłasza ROKOWANIA

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Markajmy.

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 6/8 o powierzchni 4,2900 ha, położona w Markajmach przy drodze krajowej nr 51 Lidzbark Warm. – Bartoszyce, z którą graniczy od strony wschodniej. Kształt działki regularny. Na przyległym terenie dominują grunty zabudowy wielofunkcyjnej. W zasięgu oddziaływania przebiega napowietrzna linia energetyczna SN i sieć wodociągowa. Księga wieczysta OL1L/00019392/0.

Cena wywoławcza 350.000,00 zł + 23 % VAT, zaliczka 35.000,00 zł.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 11.09.2018r.

GOŚ.6840.9.2018.KJ

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 11.09.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W MIEJSCOWOŚCI ŁANIEWO.

 

 

  1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 324/2 o pow. 3,3900 ha położona w obrębie Łaniewo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028276/7.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości 200.000,00 zł.
  3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
  4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

 

                                                                   W Ó J T

                                                      mgr inż. Fabian Andrukajtis

 

 

 

 

 

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen