ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 12.03.2019r.

GOŚ.6840.11.2018.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 124/2, obręb Ignalin,
o powierzchni 0,1106 ha. Działka położona w centralnej części wsi Ignalin przy drodze wojewódzkiej nr 513 w odległości około 7 km od Lidzbarka Warmińskiego. Działka o terenie płaskim, kształt trapezu, położona w rejonie zabudowy mieszkalnej i usługowej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, posadowiony jest na niej hydrant.

Księga wieczysta OL1L/00029436/4.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 12.03.2019r.

GOŚ.6845.7.2018.KJ

 

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Knipy.

 

Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 69, obręb geodezyjny Knipy,
o powierzchni 0,1600 ha. Kształt działki zbliżony do trójkąta. Działka położona w centralnej części wsi w odległości około 5 km od Lidzbarka Warmińskiego. Na działce znajduje się zbiornik p.poż.

Księga wieczysta OL1L/00029772/1.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 07.03.2019r.

IOŚ.6840.9.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Surytach.

Niezabudowana nieruchomość składa się z działki nr 7/24 o pow. ogólnej 0,1769 ha oraz udziału 35/1000 w działkach 7/45, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52 o łącznej powierzchni 2,8192 ha. Działka położona w odległości 350 m od linii brzegowej jeziora Blanki, w bliskim sąsiedztwie lasów. Nieruchomość położona na kolonii w pobliżu drogi asfaltowej Lidzbark Warmiński – Suryty, w kompleksie działek przeznaczonych na cele rekreacyjne. W bliskim sąsiedztwie znajduje się sieć wodociągowa i linia elektroenergetyczna SN.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 07.03.2019r.

IOŚ.6840.8.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Runowo.

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 2/4 o pow. 0,1654 ha. Działka położona jest w centrum wsi, z możliwością zabudowy. Otoczenie stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Działka położona jest przy urządzonej drodze Runowo – Łaniewo. Księga wieczysta OL1L/00028553/3.

Continue reading

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen