ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

BIN.7150.3.2020.KG

WYKAZ

WÓJTA  GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI

z  dnia 03 lipca 2020r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy  Lidzbark Warmiński przeznaczoną w najem położonych przy ul. Krasickiego 1 w  miejscowości Lidzbark Warmiński:

Continue reading

Lidzbark Warmiński 25.06.2020r.

IOŚ.6840.17.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Rogóż.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 200/2 o pow. 0,2946 ha, obręb Rogóż. Działka w kształcie prostokąta w centrum miejscowości Rogóż. Odległość do Lidzbarka Warmińskiego ok. 6 km, sąsiaduje z zabudową usługową i mieszkaniową. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Nr 150/2020 z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie wykazu obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków Gminy Lidzbark Warmiński, nieruchomość wpisano pod poz. 35 jako cmentarz rzymskokatolicki, XIX w., nr rejestru zabytków A-1806 z 12.01.1987 r.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 25.06.2020r.

IOŚ.6840.15.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kaszuny.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 142/4 o pow. 0,2900 ha. Działka położona jest przy urządzonej drodze gruntowej na terenach rolnych. Księga wieczysta  OL1L/00020433/0.

 

Cena wywoławcza 25.000,00 zł. Wadium 2.500,00 zł.

Poprzedni przetarg: 10.03.2020r. 26.05.2020r.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 25.06.2020r.

GOŚ.6840.11.2018.KJ

 

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 124/2, obręb Ignalin,
o powierzchni 0,1106 ha. Działka położona w centralnej części wsi Ignalin przy drodze wojewódzkiej nr 513 w odległości około 7 km od Lidzbarka Warmińskiego. Działka o terenie płaskim, kształt trapezu, położona w rejonie zabudowy mieszkalnej i usługowej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, posadowiony jest na niej hydrant.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen