ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 17.12.2019r.

GOŚ.6840.11.2018.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 124/2, obręb Ignalin,
o powierzchni 0,1106 ha. Działka położona w centralnej części wsi Ignalin przy drodze wojewódzkiej nr 513 w odległości około 7 km od Lidzbarka Warmińskiego. Działka o terenie płaskim, kształt trapezu, położona w rejonie zabudowy mieszkalnej i usługowej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, posadowiony jest na niej hydrant.

Księga wieczysta OL1L/00029436/4.

 

Cena wywoławcza 25.000,00 zł. Wadium 2.500,00 zł.

Poprzednie przetargi:  28.02.2019r., 18.04.2019r., 8.07.2019r., 3.09.2019r., 14.11.2019r.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działkę stanowią pastwiska trwałe i grunty orne.

 

Przetarg odbędzie się 21 stycznia 2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 17 stycznia 2020r. w kasie urzędu w godz. 9.00 – 14.00 lub na konto PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.     

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 13, tel./fax 89 767 32 74 w. 13.

 

 

 

 

 

Lidzbark Warmiński 17.12.2019r.

IOŚ.6840.8.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Runowo.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 2/4 o pow. 0,1654 ha, obręb Runowo. Działka położona jest w centrum wsi, z możliwością zabudowy. Otoczenie stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Działka położona jest przy urządzonej drodze Runowo – Łaniewo. Księga wieczysta  OL1L/00028553/3.

 

Cena wywoławcza 10.000,00 zł. Wadium 1.000,00 zł.

Poprzednie przetargi: 16.04.2019r., 8.07.2019r., 3.09.2019r., 14.11.2019r.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów w/w działka przeznaczona jest na cele rolne.

 

Przetarg odbędzie się 21 stycznia 2020r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 17 stycznia 2020r. w kasie urzędu lub na konto bankowe PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 13, tel/fax. 89 767 3274. w 13.

Lidzbark Warmiński 17.12.2019r.

IOŚ.6840.2.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 92, obręb Ignalin
o powierzchni 1,0600 ha,  położona w zachodniej części wsi w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 513. Działka w kształcie prostokąta, teren lekko  pofałdowany. Obecnie użytkowana rolniczo. Odległość do Lidzbarka Warmińskiego to ok. 7 km.  Księga wieczysta OL1L/00028558/8.

 

Cena wywoławcza 60.000,00 zł +23% VAT. Wadium 6.000,00 zł.

Poprzednie przetargi:  28.05.2019r., 8.07.2019r., 03.09.2019r., 14.11.2019r.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/285/10 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 10.11.2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignalin, gmina Lidzbark Warmiński działka oznaczona jest symbolami: MN – teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, KDW – teren dróg wewnętrznych oraz ZN – teren zieleni naturalnej

 

Przetarg odbędzie się 21 stycznia 2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 17 stycznia 2020r. w kasie urzędu w godz. 9.00 – 14.00 lub na konto PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.     

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 13, tel./fax 89 767 32 74 w. 13.

 

 

 

 

 

Lidzbark Warmiński 10.12.2019r.

IOŚ.6840.11.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Z DNIA 10.12.2019r. NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W OBRĘBIE ROGÓŻ.

 

 

  1. Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 343/8 o pow. 0,0187 ha położonej w obrębie Rogóż. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej OL1L/00019402/4.

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości 4.000,00 zł.
  2. W przetargu wziął udział jeden uczestnik.
  3. Cena osiągnięta w przetargu 4.040,00 zł brutto.
  4. Nabywcą nieruchomości został Pan Janusz Gawin.

 

 

 

 

Lidzbark Warmiński 02.12.2019r.

IOŚ.6840.19.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego w obrębie Stryjkowo.

 

Lokal użytkowy nr 7 w budynku mieszkalno – użytkowym nr 11 w miejscowości Stryjkowo położony na działce nr 259 o pow.0,0666 ha, w centrum wsi przy drodze asfaltowej Miłogórze – Kochanówka. Odległość od drogi krajowej nr 51 wynosi ok. 5 km, natomiast od Lidzbarka Warmińskiego – ok. 9 km. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 76,90m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 3195/10000. Księga wieczysta OL1L/00032741/9.

 

Cena wywoławcza 50.000,00 zł. Wadium 5.000,00 zł.

Poprzedni przetarg: 14.11.2019r.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen