ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 12.04.2018r.

GOŚ.6840.37.2015.JU                                                                                                        

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Markajmy. Continue reading

Lidzbark Warmiński 29.03.2018r.

GOŚ.6840.22.2015.JU

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Blanki.

Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 182/9 o pow. 1,2394 ha położona od południowej strony wsi Blanki, nad jeziorem Blanki. Otoczenie stanowią tereny przeznaczone pod rekreację oraz pod uprawy rolne. Działka z bezpośrednim dostępem do jeziora.

Księga wieczysta Nr OL1L/00034044/7.

Cena wywoławcza 250.000,00 zł + VAT. Wadium 25.000,00 zł.

W obowiązującym planie zagospodarowania ww. działka oznaczona jest symbolem MT 3 – indywidualna zabudowa rekreacyjna i ZP – zieleń urządzona – teren plaży trawiastej i urządzeń sportowych.

Przetarg odbędzie się 08 maja 2018r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 02.05.2018r. na konto bankowe Bank BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie za ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 17, tel./fax. 89 767 3274. w 17.

Lidzbark Warmiński 29.03.2018r.

GOŚ.6840.6.2018.JU

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Drwęca.

Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 80/4 o pow. 0,0474 ha położona
w centrum wsi Drwęca. Działka w kształcie prostokąta, zabudowana nieużytkowaną studnią głębinową. Instalacja wodna i elektryczna nieczynna. Otoczenie stanowią grunty rolne.

Księga wieczysta Nr OL1L/00029884/9.

Cena wywoławcza 4.500,00 zł, wadium 450,00 zł.

W obowiązującym do dnia 31.12.2002r. planie zagospodarowania przestrzennego gminy, nieruchomość przeznaczona była pod funkcję rolną.

Przetarg odbędzie się 08 maja 2018r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 02.05.2018r. do kasy Urzędu w godz. 9.00 – 14.00 lub na konto Bank BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 17, tel./fax 89 767 32-74 w. 17

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen