ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 28.08.2018r.

GOŚ.6840.3.2016.KJ

 

 

INFORMACJA O ROKOWANIACH W DNIU 23.08.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NERUCHOMOŚCI

W MARKAJMACH.

 

 

 1. Niezabudowane działki gruntu numer 2/25 i 2/26 o łącznej powierzchni 2,1543 ha położone od w obrębie Markajmy zapisane w księdze wieczystej OL1L/00027652/0.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 200.000,00 zł + VAT.
 3. Cena osiągnięta w rokowaniach 170.000 zł + VAT
 4. Do rokowań przystąpił 1 oferent.
 5. Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym.
 6. Nabywcą nieruchomości została firma „Przedsiębiorstwo inżynieryjne Cezary Pyzak”

 

 

 

Znak sprawy: Data: Z.271.1.2018 24.08.2018 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż centrali telefonicznej SIGMA, stanowiącego własność

Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm.).

Continue reading

Lidzbark Warmiński 23.08.2018r.

GOŚ.6840.40.2015.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 23.08.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W OBRĘBIE SURYTY.

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 7/24 o pow. 0,1769 ha oraz udziału wynoszącego 35/1000 w działkach 7/45, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52,
  o łącznej powierzchni 2,8192 ha położonych w obrębie Suryty
  zapisana w księdze wieczystej OL1L/00020817/6 i OL1L/00020375/5.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości 30.000,00 zł + 23 % VAT.

 2. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.

 3. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 23.08.2018r.

GOŚ.6840.1.2016.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 23.08.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W RUNOWIE.

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 2/4 o pow. 0,1654 ha położona w obrębie Runowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028553/3.

 2. Cena wywoławcza nieruchomości 10.000,00 zł.

 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.

 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 23.08.2018r.

GOŚ.6840.6.2018.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Drwęca.

Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 80/4 o pow. 0,0474 ha położona
w centrum wsi Drwęca. Działka w kształcie prostokąta, zabudowana nieużytkowaną studnią głębinową. Instalacja wodna i elektryczna nieczynna. Otoczenie stanowią grunty rolne.

Księga wieczysta Nr OL1L/00029884/9.

Cena wywoławcza 4.500,00 zł, wadium 450,00 zł.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen