ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 24.05.2018r.

GOŚ.6840.1.2018.JU

INFORMACJA O ROKOWANIACH Z DNIA 24.05.2018r.

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO W OBRĘBIE RUNOWO.

  1. Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się na parterze budynku nr 51 w miejscowości Runowo położonym na działce nr 123/4 o pow. 0,1600 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr OL1L/00026913/1.

  2. Cena wywoławcza nieruchomości 50.000,00 zł.

  3. Cena osiągnięta w rokowaniach 61.000,00 zł.

  4. Do rokowań przystąpiło 3 oferentów.

  5. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

  6. Nabywcą nieruchomości został Pan Tomasz Perczyński.

Lidzbark Warmiński 09.08.2018r.

GOŚ.6840.9.2018.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Łaniewo.

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 324/2, obręb Łaniewo
o powierzchni 3,3900 ha. Działka położona w miejscowości Łaniewo w odległości około 10 km od Lidzbarka Warmińskiego przy drodze powiatowej Lidzbark Warmiński – Lubomino. Kształt działki regularny, na części występują samosiewy drzew. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, w pobliżu sieć energetyczna.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 09.08.2018r.

GOŚ.6840.8.2018.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Koniewo.

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 112/1, obręb Koniewo
o powierzchni 0,7900 ha. Działka położona w miejscowości Koniewo w odległości około
5 km od Lidzbarka Warmińskiego. Działka w kształcie nieregularnym, graniczy z drogą utwardzoną, rzeką Elmą oraz gruntami rolnymi. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa,
w pobliżu sieć energetyczna.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 19.07.2018r.

GOŚ.6840.40.2015.KJ

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Surytach.

 

Niezabudowana nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/24 o pow. ogólnej 0,1769 ha oraz udziału 35/1000 w działkach o numerach ewidencyjnych 7/45, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52 o łącznej powierzchni 2,8192 ha.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 19.07.2018r.

GOŚ.6840.3.2016.KJ

Wójt Gminy
Lidzbark Warmiński

Ogłasza ROKOWANIA
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Markajmy.

 

Niezabudowane działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 2/25 i 2/26 o łącznej powierzchni 2,1543 ha. Działki graniczą ze sobą tworząc jeden kompleks. Położone są przy drodze krajowej nr 51 Lidzbark Warmiński – Bartoszyce. Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen