ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 30.07.2019r.

IOŚ.6840.8.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Runowo.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 2/4 o pow. 0,1654 ha, obręb Runowo. Działka położona jest w centrum wsi, z możliwością zabudowy. Otoczenie stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Działka położona jest przy urządzonej drodze Runowo – Łaniewo. Księga wieczysta  OL1L/00028553/3.

 

Cena wywoławcza 10.000,00 zł. Wadium 1.000,00 zł.

Poprzednie przetargi: 16.04.2019r., 8.07.2019r.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów w/w działka przeznaczona jest na cele rolne.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 30.07.2019r.

IOŚ.6840.2.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 92, obręb Ignalin
o powierzchni 1,0600 ha,  położona w zachodniej części wsi w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 513. Działka w kształcie prostokąta, teren lekko  pofałdowany. Obecnie użytkowana rolniczo. Odległość do Lidzbarka Warmińskiego to ok. 7 km.  Księga wieczysta OL1L/00028558/8.

 

Cena wywoławcza 80.000,00 zł +23% VAT. Wadium 8.000,00 zł.

Poprzednie przetargi:  28.05.2019r., 8.07.2019r.

Continue reading

IOŚ.7150.1.2019.KG

WYKAZ

WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 26 lipca 2019r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy Lidzbark Warmiński przeznaczonych w najem położoną w miejscowości Długołęka 9:

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr. działki

Pow. użytkowa lokali

w m 2

Opis nieruchomości

Cel

Warunki najmu

1

Długołęka 9

18/7

13,80

Lokal użytkowy nr 1

Najem pod działalność gospodarczą – biuro

1. Stawka za m2 powierzchni użytkowej – 40,00 zł + podatek VAT

2. Okres najmu – 3 lata

2

Długołęka 9

18/7

12,10

Lokal użytkowy nr 2

Najem pod działalność gospodarczą – biuro

1. Stawka za m2 powierzchni użytkowej – 40,00 zł + podatek VAT

2. Okres najmu – 3 lata

3

Długołęka 9

18/7

25,40

Lokal użytkowy nr 3

Najem pod działalność gospodarczą – biuro

1. Stawka za m2 powierzchni użytkowej – 40,00 zł + podatek VAT

2. Okres najmu – 3 lata

 

Najemca lokalu możne wziąć w najem miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych zgodnie z poniższymi warunkami:

minimalna ilość miejsc postojowych, które najemca może wziąć w najem

2 miejsca

stawka za 1 miejsce postojowe dla samochodu ciężarowego

200,00 zł + podatek VAT.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1,pok. nr 16 , tel. 767 32-74 w.16.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim na okres 21 dni tj: od 26 lipca do 16 sierpnia 2019r.

 

Lidzbark Warmiński 26.07.2019r.

 

 

Lidzbark Warmiński 8.07.2019r.

GOŚ.6840.11.2018.KJ

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 8.07.2019r.

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

 1. Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 124/2, obręb Ignalin,
  o powierzchni 0,1106 ha. Księga wieczysta OL1L/00029436/4.
 2. Cena wywoławcza 000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 8.07.2019r.

GOŚ.6840.9.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 8.07.2019r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W OBRĘBIE SURYTY.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 7/24 o pow. 0,1769 ha oraz udziału wynoszącego 35/1000 w działkach 7/45, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52,
  o łącznej powierzchni 2,8192 ha położonych w obrębie Suryty zapisana w księdze wieczystej OL1L/00020817/6 i OL1L/00020375/5.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości 45.000,00 zł + 23 % VAT.
 2. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen