ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 03.09.2019r.

IOŚ.6840.2.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 3.09.2019r.

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

  1. Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 92, obręb Ignalin
    o powierzchni 1,0600 ha. Księga wieczysta OL1L/00028558/8.
  2. Cena wywoławcza 8000,00 zł +23%VAT.
  3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
  4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

IOŚ.7150.1.2019.KG

WÓJT GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na najem trzech lokali użytkowych w budynku nr 9 w miejscowości Długołęka położonych na działce nr 18/7 , z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (biura) o powierzchni użytkowej:

1/ 13,80 m 2

2/ 12,10 m 2

3/ 25,40 m 2

 

wyjściowa stawka za 1 m 2 powierzchni użytkowej każdego lokalu wynosi:

1. 40,00 zł. netto + podatek VAT 23 %

2. kwota postąpienia 0,10 zł.

3. wadium 500 zł ( pięćset złotych ).

Przetarg odbędzie się w dniu 02 września 2019 r. o godz. 10 00

w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce

w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. w kasie Urzędu Gminy do godz. 13 00 lub na konto PKO BP SA o/ Lidzbark Warmiński 04 1020 3541 0000 5802 0316 8804.

Umowa najmu na powyższe nieruchomości będzie zawarta na okres trzech lat .

  1. Najemca niezależnie od opłaty czynszu ustalonego w drodze przetargu zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wg. obowiązujących opłat i stawek podatku od nieruchomości za najem lokalu użytkowego .

  1. Najemca lokalu możne wziąć w najem miejsca postojowe dla samochodów

ciężarowych zgodnie z poniższymi warunkami:

minimalna ilość miejsc postojowych, które najemca może wziąć w najem

2 miejsca

stawka za 1 miejsce postojowe dla samochodu ciężarowego

200,00 zł + podatek VAT.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 16

lub tel/fax 089 767 32-74 w.16

Lidzbark Warm. 19 sierpnia 2019r.

Lidzbark Warmiński 30.07.2019r.

GOŚ.6840.11.2018.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 124/2, obręb Ignalin,
o powierzchni 0,1106 ha. Działka położona w centralnej części wsi Ignalin przy drodze wojewódzkiej nr 513 w odległości około 7 km od Lidzbarka Warmińskiego. Działka o terenie płaskim, kształt trapezu, położona w rejonie zabudowy mieszkalnej i usługowej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, posadowiony jest na niej hydrant.

Księga wieczysta OL1L/00029436/4.

 

Cena wywoławcza 30.000,00 zł. Wadium 3.000,00 zł.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 30.07.2019r.

IOŚ.6840.9.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Surytach.

 

Niezabudowana nieruchomość składa się z działki nr 7/24 o pow. ogólnej 0,1769 ha oraz udziału 35/1000 w działkach 7/45, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52 o łącznej powierzchni 2,8192 ha. Działka położona w odległości 350 m od linii brzegowej jeziora Blanki, w bliskim sąsiedztwie lasów. Nieruchomość położona na kolonii w pobliżu  drogi asfaltowej Lidzbark Warmiński – Suryty, w kompleksie działek przeznaczonych na cele rekreacyjne. W bliskim sąsiedztwie znajduje się sieć wodociągowa i linia elektroenergetyczna SN.

Księga wieczysta OL1L/00020817/6 i OL1L/00020375/5.

 

Cena wywoławcza 35.000,00 zł + 23 % VAT. Wadium 3.500,00 zł.

Poprzednie przetargi: 16.04.2019r., 8.07.2019r.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen