Licznik odwiedzin
  • 213670Odsłon razem:
  • 36Odsłon dzisiaj:
  • 0Aktualnie na stronie:

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 24.08.2017r.

GOŚ.6840.40.2015.JK

 WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Surytach.

 

Niezabudowana nieruchomość składa się z działki nr 7/24 o pow. ogólnej 0,1769 ha oraz udział wynoszący 35/1000 w działkach 7/45, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52 o łącznej powierzchni 2,8192 ha. Działka położona jest w odległości 350 m od linii brzegowej jeziora Blanki, w bliskim sąsiedztwie lasów. Nieruchomość położona jest na kolonii w pobliżu  drogi asfaltowej Lidzbark Warmiński – Suryty, w kompleksie działek przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Księga wieczysta OL1L/00020817/6 i OL1L/ 00020375/5 .

Cena wywoławcza 30.000,00 zł + 23 % VAT. Wadium 3.000,00 zł.

Poprzednie przetargi: 27.02.2017r., 08.05.2017r., 26.06.2017r., 07.08.2017r.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka znajduje się w terenie zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

Przetarg odbędzie się 2 października 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 28.09.2017r. do kasy Urzędu w godz. 9.00 – 14.00 lub na konto Bank BGŻ BNP Paribas S.A O/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.     

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 17, tel./fax 89 767 32 74 w. 17.

 

 

Suryty

 

 

Lidzbark Warmiński 24.08.2017r.

GOŚ. 6840.22.2015.AK

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Blanki.

 

Działka gruntu nr 182/9 o pow. 1,2394 ha położona od południowej strony wsi Blanki, nad jeziorem Blanki. Otoczenie stanowią tereny przeznaczone pod rekreację oraz pod uprawy rolne. Kształt kompleksu nieregularny. Dostęp do jeziora przez pas holowniczy.

Księga wieczysta Nr OL1L/00034044/7.

Cena wywoławcza 250.000,00 zł + VAT. Wadium 25.000,00 zł.

Poprzedni przetarg: 15.05.2017r., 26.06.2017r., 07.08.2017r.

W obowiązującym  planie zagospodarowania ww. działka oznaczona  jest symbolem MT 3 – indywidualna zabudowa rekreacyjna i ZP – zieleń urządzona – teren plaży trawiastej i urządzeń sportowych.

Przetarg odbędzie się 2 sierpnia 2017r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 28.09.2017r. w kasie urzędu w godz. 9.00 – 14.00 lub na konto bankowe Bank BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie za ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 17, tel./fax. 89 767 3274. w 17.

 

 

Blanki

Lidzbark Warmiński 24.08.2017r.

GOŚ. 6840.1.2016.JK

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Runowo.

Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 2/4 o pow. 0,1654 ha.  Działka położona jest w centrum wsi, z możliwością zabudowy. Otoczenie stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Działka położona jest przy urządzonej drodze Runowo – Łaniewo. Księga wieczysta  OL1L/00028553/3.

Cena wywoławcza 25.000,00 zł. Wadium 2.500,00 zł.

Poprzedni przetarg: 15.05.2017r., 26.06.2017r., 07.08.2017r.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów w/w działka przeznaczona jest na cele rolne.

Przetarg odbędzie się 2 października 2017r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 28.09.2017r. w kasie urzędu w godz. 9.00 – 14.00 lub na konto bankowe Bank BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie za ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 17, tel/fax. 89 767 3274. w 17.

 

Runowo

 

Znak sprawy: GKB.2600.1.2017.JU

Data: 28.08.2017 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński
ogłasza III przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki
KIA „Sorento”, stanowiącego własność
Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

Stan: używany
typ: JC
marka, model: KIA Sorento
rok produkcji: 2005
rodzaj paliwa: diesel
skrzynia biegów: automatyczna
liczba miejsc: 7
przebieg: 72165 km
silnik: 2497 cm3 (moc 128 kW)
napęd: 4×4
liczba drzwi: 5
kolor: czarny
uszkodzony: tak
kraj pochodzenia: Polska
kraj aktualnej rejestracji: Polska

Cena wywoławcza: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
Cena zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r., poz. 710 t. j. ze zm.). Continue reading

Data: 24.07.2017 r.

Znak sprawy: GKB.2600.1.2017.JU

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki

KIA „Sorento”, stanowiącego własność

Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

Stan :                                               używany

typ :                                        JC

marka, model:                       KIA Sorento

rok produkcji:                        2005

rodzaj paliwa:                        diesel

skrzynia biegów:                    automatyczna

liczba miejsc:                         7

przebieg:                                72165 km

silnik:                                     2497 cm3 (moc 128 kW)

napęd:                                    4×4

liczba drzwi:                           5

kolor:                                               czarny

uszkodzony:                           tak

kraj pochodzenia:                  Polska

kraj aktualnej rejestracji:     Polska

Cena wywoławcza: 3.500,00 zł (słownie : trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Continue reading

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
Znajdź nas na facebooku!
Znajdź nas na facebooku!
Pogoń za Kopernikiem
Pogoń za Kopernikiem
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Karta Dużej Rodziny
karta
KDR
Czad – cichy zabójca
Czad – cichy zabójca