ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

IOŚ.7150.1.2019.KG

WYKAZ

WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 26 lipca 2019r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy Lidzbark Warmiński przeznaczonych w najem położoną w miejscowości Długołęka 9:

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr. działki

Pow. użytkowa lokali

w m 2

Opis nieruchomości

Cel

Warunki najmu

1

Długołęka 9

18/7

13,80

Lokal użytkowy nr 1

Najem pod działalność gospodarczą – biuro

1. Stawka za m2 powierzchni użytkowej – 40,00 zł + podatek VAT

2. Okres najmu – 3 lata

2

Długołęka 9

18/7

12,10

Lokal użytkowy nr 2

Najem pod działalność gospodarczą – biuro

1. Stawka za m2 powierzchni użytkowej – 40,00 zł + podatek VAT

2. Okres najmu – 3 lata

3

Długołęka 9

18/7

25,40

Lokal użytkowy nr 3

Najem pod działalność gospodarczą – biuro

1. Stawka za m2 powierzchni użytkowej – 40,00 zł + podatek VAT

2. Okres najmu – 3 lata

 

Najemca lokalu możne wziąć w najem miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych zgodnie z poniższymi warunkami:

minimalna ilość miejsc postojowych, które najemca może wziąć w najem

2 miejsca

stawka za 1 miejsce postojowe dla samochodu ciężarowego

200,00 zł + podatek VAT.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1,pok. nr 16 , tel. 767 32-74 w.16.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim na okres 21 dni tj: od 26 lipca do 16 sierpnia 2019r.

 

Lidzbark Warmiński 26.07.2019r.

 

 

Lidzbark Warmiński 8.07.2019r.

GOŚ.6840.11.2018.KJ

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 8.07.2019r.

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

 1. Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 124/2, obręb Ignalin,
  o powierzchni 0,1106 ha. Księga wieczysta OL1L/00029436/4.
 2. Cena wywoławcza 000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 8.07.2019r.

GOŚ.6840.9.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 8.07.2019r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W OBRĘBIE SURYTY.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 7/24 o pow. 0,1769 ha oraz udziału wynoszącego 35/1000 w działkach 7/45, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52,
  o łącznej powierzchni 2,8192 ha położonych w obrębie Suryty zapisana w księdze wieczystej OL1L/00020817/6 i OL1L/00020375/5.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości 45.000,00 zł + 23 % VAT.
 2. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 8.07.2019r.

IOŚ.6840.8.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 8.07.2019r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W RUNOWIE.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 2/4 o pow. 0,1654 ha położona w obrębie Runowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028553/3.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 10.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 8.07.2019r.

IOŚ.6840.3.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 8.07.2019r.

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Rogóż.

 

 1. Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 215/1, obręb Rogóż
  o powierzchni 0,7000 ha. Księga wieczysta OL1L/000308255/8.
 2. W przetargu wziął udział jeden uczestnik.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości 15.000,00 zł.
 4. Cena osiągnięta w przetargu 15.150,00 zł.
 5. Nabywcą nieruchomości został Pan Marcin Szutowicz.
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen