ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 15.01.2020r.

OŚN.6840.1.2020.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w obrębie Markajmy.

 

 

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 2/12 o pow. 712m2, obręb Markajmy dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1L/00019233/8. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 277,5 m2 przy drodze krajowej nr 51 w odległości 2 km od miasta Lidzbark Warmiński.

Cena wywoławcza 90.000,00 zł. Wadium 9.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania oznaczona jest symbolem MN/U1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej.

 

Przetarg odbędzie się 18 lutego 2020r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 14 lutego 2020r. na konto bankowe PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 13, tel/fax. 89 767 3274. w 13.

 

Lidzbark Warmiński 10.01.2020r.

IOŚ.6840.19.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 10.01.2020r.

NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W STRYJKOWIE.

 

 1. Lokal użytkowy nr 7 w budynku mieszkalno – użytkowym nr 11 w miejscowości Stryjkowo położony na działce nr 259 o pow.0,0666 ha. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 3195/10000. Księga wieczysta OL1L/00032741/9.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 50.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

 

 

 

 

 

 

Lidzbark Warmiński 10.01.2020r.

IOŚ.6840.18.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 10.01.2020r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W SARNOWIE.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 3/2 o pow. 1,12 ha położona w obrębie Sarnowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00027149/1.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 30.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

 

 

 

 

 

 

Lidzbark Warmiński 10.01.2020r.

IOŚ.6840.17.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 10.01.2020r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W ROGÓŻU.

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 200/2 o pow. 0,2946 ha, obręb Rogóż. Księga wieczysta OL1L/00019436/1.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 20.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

 

 

 

 

 

 

Lidzbark Warmiński 10.01.2020r.

IOŚ.6840.16.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 10.01.2020r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W KŁĘBOWIE.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 220/1 o pow. 2,82 ha położona w obrębie Kłębowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028559/5.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 300.000,00 zł +23%VAT.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

 

 

 

 

 

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen