ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

 

 

 

BIN.7150.3.2020.KG

 

WÓJT GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI

OGŁASZA

przetarg  ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 2 w budynku Urzędu Gminy przy ul. Krasickiego 1 ,w Lidzbarku Warmińskim położonego na działce nr 32, z przeznaczeniem na działalność administracyjno-biurową o powierzchni użytkowej 15 m 2:

 

wyjściowa stawka za  1  m 2    powierzchni  użytkowej  każdego lokalu wynosi:

1.      25 zł. netto + podatek  VAT  23 %

  1.  kwota postąpienia  0,30 zł.
  2. wadium 300,00 zł ( trzysta  złotych ).

 

Przetarg  odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2020 r. o godz. 10 00

w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce  

w terminie do dnia  07 sierpnia  2020 r.  w kasie  Urzędu Gminy  do godz. 13 00  lub na konto PKO BP SA o/ Lidzbark Warmiński 

 

85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

 

Umowa najmu na powyższą  nieruchomości będzie zawarta  na okres trzech  lat .

 

  1. Najemca niezależnie od opłaty  czynszu ustalonego w drodze przetargu zobowiązany będzie  do pokrycia kosztów wg. obowiązujących opłat i stawek  podatku od nieruchomości   za najem lokalu użytkowego  na konto Urzędu Miasta.

     Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

 

 

 

 

 

Bliższych  informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 16

lub tel/fax 089 767 32-74 w.16

 

 

Lidzbark Warm.   24.07.2020r.

 

 

 

 

 

 

Lidzbark Warmiński 16.07.2020r.

IOŚ.6840.19.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego w obrębie Stryjkowo

 

Lokal użytkowy nr 7 w budynku mieszkalno – użytkowym nr 11 w miejscowości Stryjkowo położony na działce nr 259 o pow.0,0666 ha, w centrum wsi przy drodze asfaltowej Miłogórze – Kochanówka. Odległość od drogi krajowej nr 51 wynosi ok. 5 km, natomiast od Lidzbarka Warmińskiego – ok. 9 km. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 76,90m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 3195/10000. Księga wieczysta OL1L/00032741/9.

Forma zbycia: sprzedaż na własność.

Tryb zbycia: rokowania po kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym.

Cena wywoławcza 50.000,00 zł. Zaliczka 5.000,00 zł.

Poprzednie przetargi: 14.11.2019r., 10.01.2020r., 06.04.2020r.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 16.07.2020r.

IOŚ.6840.16.2019.RS

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kłębowo.

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 220/1 o pow. 2.82 ha, obręb Kłębowo. Działka częściowo porośnięta drzewostanem oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne kl RIIIb -1,79 ha, RIVa- 0,10ha, RIVb- 0,46ha, RV- 0,40ha oraz N -0,07ha. W zasięgu działki znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Księga wieczysta OL1L/00028559/5.

Cena wywoławcza 280.000,00 zł +23%VAT. Wadium 28.000,00 zł.
Poprzednie przetargi: 14.11.2019r., 10.01.2020r., 06.04.2020r.

Continue reading

Lidzbark Warmiński, 16.07.2020r.

OŚN.6840.1.2020.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w obrębie Markajmy.

 

 

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 2/12 o pow. 712m2, obręb Markajmy dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1L/00019233/8. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 277,5 m2 przy drodze krajowej nr 51 w odległości 2 km od miasta Lidzbark Warmiński.

Cena wywoławcza 50.000,00 zł. Wadium 5.000,00 zł.

Poprzedni przetarg: 18.02.2020r., 06.04.2020 r.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania oznaczona jest symbolem MN/U1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej.

 

Przetarg odbędzie się 25 sierpnia 2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

Continue reading

 

 

BIN.7150.4.2020.KG

WYKAZ

 

 

 

WÓJTA  GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI

z  dnia 15 lipca 2020r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r.poz. 65 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną gminy  Lidzbark Warmiński przeznaczoną w najem położoną w miejscowości Kraszewo 42 gm. Lidzbark Warmiński:

 

 

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

Nr. działki

Pow. użytkowa                           lokalu

w m 2

 

Opis nieruchomości

 

Cel

 

Warunki najmu

1

 

KRASZEWO 42

 

213/1

 

97,40

 

Lokal użytkowy

Najem pod działalność gospodarczą

 

Przeznaczenie sklep spożywczo-przemysłowy

1. Stawka za m2 powierzchni użytkowej – 12,00 zł + podatek VAT

 

2. Okres najmu – 3 lata

 

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1,pok. nr 16 , tel. 767 32-74 w.16.

 

Niniejszy  wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Gminy

w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1  i   opublikowaniu  na stronie internetowej ww.gminalidzbark.com

 

 

na okres 21 dni tj:  od  15  lipca do 04 sierpnia 2020r.

 

 

 

Lidzbark Warmiński 15.07.2020r.

 

 

 

 

 

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen