ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 26.06.2018r.

GOŚ.6840.22.2015.JU

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 26.06.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NERUCHOMOŚCI

W BLANKACH.

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 182/9 o pow. 1,2394 ha położona
  w obrębie Blanki
  zapisana w księdze wieczystej OL1L/00034044/7.

 2. Cena wywoławcza nieruchomości 200.000,00 zł + VAT.

 3. Cena osiągnięta w przetargu 202.000,00 zł + VAT.

 4. Do przetargu przystąpił 1 uczestnik.

 5. Nabywcą nieruchomości został Pan Filip Jasiński.

Lidzbark Warmiński 26.06.2018r.

GOŚ.6840.3.2016.JU

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 26.06.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NERUCHOMOŚCI

W MARKAJMACH.

 1. Niezabudowane działki gruntu numer 2/25 i 2/26 o łącznej powierzchni 2,1543 ha położone od w obrębie Markajmy zapisane w księdze wieczystej OL1L/00027652/0.

 2. Cena wywoławcza nieruchomości 200.000,00 zł + VAT.

 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.

 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło żadne wadium.

Lidzbark Warmiński 26.06.2018r.

GOŚ.6840.1.2016.JU

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 26.06.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NERUCHOMOŚCI

W RUNOWIE.

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 2/4 o pow. 0,1654 ha położona w obrębie Runowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028553/3.

 2. Cena wywoławcza nieruchomości 15.000,00 zł.

 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.

 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 13.06.2018r.

GOŚ.6840.37.2015.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 13.06.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W OBRĘBIE MARKAJMY.

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 6/8 o pow. 4,2900 ha położona w obrębie Markajmy zapisana w księdze wieczystej OL1L/00019392/0.

 2. Cena wywoławcza nieruchomości 400.000,00 zł + 23 % VAT.

 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.

 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 24.05.2018r.

GOŚ.6840.1.2018.JU

INFORMACJA O ROKOWANIACH Z DNIA 24.05.2018r.

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO W OBRĘBIE RUNOWO.

 1. Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się na parterze budynku nr 51 w miejscowości Runowo położonym na działce nr 123/4 o pow. 0,1600 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr OL1L/00026913/1.

 2. Cena wywoławcza nieruchomości 50.000,00 zł.

 3. Cena osiągnięta w rokowaniach 61.000,00 zł.

 4. Do rokowań przystąpiło 3 oferentów.

 5. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 6. Nabywcą nieruchomości został Pan Tomasz Perczyński.

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen