ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 04.10.2018r.

GOŚ.6840.9.2018.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Łaniewo.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 324/2, obręb Łaniewo
o powierzchni 3,3900 ha. Działka położona w miejscowości Łaniewo w odległości około 10 km od Lidzbarka Warmińskiego przy drodze powiatowej Lidzbark Warmiński – Lubomino. Kształt działki regularny, na części występują samosiewy drzew. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, w pobliżu sieć energetyczna.

Księga wieczysta OL1L/00028276/7.

Continue reading

  1. Zabudowana nieużytkowaną studnią głębinową nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 80/4 o pow. 0,0474 ha położona w miejscowości Drwęca, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1L/00029884/9.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości 4.500,00 zł.
  3. Cena osiągnięta w przetargu 4.545,00 zł.
  4. Do przetargu przystąpił 1 uczestnik.
  5. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.
  6. Nabywcą nieruchomości został Pan Michał Siatkowski.

Lidzbark Warmiński 13.09.2018r.

GOŚ.6840.40.2015.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Surytach.

Niezabudowana nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/24 o pow. ogólnej 0,1769 ha oraz udziału 35/1000 w działkach o numerach ewidencyjnych 7/45, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52 o łącznej powierzchni 2,8192 ha. Działka położona w odległości 350 m od linii brzegowej jeziora Blanki, w bliskim sąsiedztwie lasów. Nieruchomość położona na kolonii w pobliżu drogi asfaltowej Lidzbark Warmiński – Suryty, w kompleksie działek przeznaczonych na cele rekreacyjne. W bliskim sąsiedztwie znajduje się sieć wodociągowa i linia elektroenergetyczna SN.

Księga wieczysta OL1L/00020817/6 i OL1L/00020375/5.

Cena wywoławcza 30.000,00 zł + 23 % VAT. Wadium 3.000,00 zł.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen