ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

 

Lidzbark Warmiński 21.01.2020r.

GOŚ.6840.11.2018.KJ

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 21.01.2020r.

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

 1. Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 124/2, obręb Ignalin,
  o powierzchni 0,1106 ha. Księga wieczysta OL1L/00029436/4.
 2. Cena wywoławcza 25.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

 

 

 

 

Lidzbark Warmiński 21.01.2020r.

IOŚ.6840.2.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 21.01.2020r.

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

 1. Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 92, obręb Ignalin
  o powierzchni 1,0600 ha. Księga wieczysta OL1L/00028558/8.
 2. W przetargu wziął udział jeden uczestnik.
 3. Cena wywoławcza 6000,00 zł +23%VAT.
 4. Cena osiągnięta w przetargu 74.538,00 zł brutto.
 5. Nabywcą nieruchomości został Pan Piotr Szczerbik.

 

 

 

Lidzbark Warmiński 21.01.2020r.

IOŚ.6840.8.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 21.01.2020r.

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Runowo.

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 2/4 o pow. 0,1654 ha położona w obrębie Runowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028553/3.
 2. Do przetargu przystąpiło 4 uczestników.
 3. Cena wywoławcza 1000,00 zł.
 4. Cena osiągnięta w przetargu 16.300,00 zł.
 5. Nabywcą nieruchomości została Pani Joanna Lessnau.

 

 

 

 

 

BIN.7150.1.2020.KG

WYKAZ

WÓJTA  GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI

z  dnia 15 stycznia 2020r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy  Lidzbark Warmiński przeznaczonych w najem położonych przy ul. Krasickiego 1 w  miejscowości Lidzbark Warmiński:

Continue reading

Lidzbark Warmiński 15.01.2020r.

OŚN.6840.1.2020.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w obrębie Markajmy.

 

 

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 2/12 o pow. 712m2, obręb Markajmy dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1L/00019233/8. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 277,5 m2 przy drodze krajowej nr 51 w odległości 2 km od miasta Lidzbark Warmiński.

Cena wywoławcza 90.000,00 zł. Wadium 9.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania oznaczona jest symbolem MN/U1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej.

 

Przetarg odbędzie się 18 lutego 2020r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 14 lutego 2020r. na konto bankowe PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 13, tel/fax. 89 767 3274. w 13.

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen