Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż upłynął termin płatności I i II raty za zobowiązania podatkowe, tj.:

  • I rata za 2017 r. płatna do 15.03.2017 r.,
  • II rata za 2017 r. płatna do 15.05.2017 r.

Na nieopłacone w terminie raty zostaną wystawione upomnienia. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł zostaną pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie podatkowe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 19.05.2017r.

GOŚ. 6840.1.2016.AK

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Runowo.

Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 2/4 o pow. 0,1654 ha.  Działka położona jest w centrum wsi, z możliwością zabudowy. Otoczenie stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Działka położona jest przy urządzonej drodze Runowo – Łaniewo. Księga wieczysta  OL1L/00028553/3.

Cena wywoławcza 25.000,00 zł. Wadium 2.500,00 zł.

Poprzedni przetarg: 15.05.2017r.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów w/w działka przeznaczona jest na cele rolne. Continue reading

Lidzbark Warmiński 19.05.2017r.

GOŚ.6840.40.2015.AK

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Surytach.

Niezabudowana nieruchomość składa się z działki nr 7/24 o pow. ogólnej 0,1769 ha oraz udział wynoszący 35/1000 w działkach 7/45, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52 o łącznej powierzchni 2,8192 ha. Działka położona jest w odległości 350 m od linii brzegowej jeziora Blanki, w bliskim sąsiedztwie lasów. Nieruchomość położona jest na kolonii w pobliżu  drogi asfaltowej Lidzbark Warmiński – Suryty, w kompleksie działek przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Księga wieczysta OL1L/00020817/6 i OL1L/ 00020375/5 .

Cena wywoławcza 30.000,00 zł + 23 % VAT. Wadium 3.000,00 zł.

Poprzednie przetargi: 27.02.2017r., 08.05.2017r. Continue reading

Lidzbark Warmiński 19.05.2017r.

GOŚ. 6840.35.2015.AK

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Wielka.

Niezabudowana działka gruntu nr 126/10 o pow. 0,1597 ha położona jest na obrzeżu wsi. Dojazd do działki gruntową ok. 0,5 km od drogi urządzonej Lidzbark Warmiński – Górowo Iławeckie. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy zagrodowej oraz użytkowane rolniczo. Działka leży na terenie płaskim i jest zabudowana kopanym na bazie stawu zbiornikiem p.poż. Całość jest ogrodzona płotem z siatki, na słupkach stalowych (częściowe braki). Brzegi porośnięte samosiewem pojedynczych drzew olchy.

Księga wieczysta OL1L/00021122/7.

Cena nieruchomości 10.000,00 zł, wadium 1.000,00 zł.

Poprzedni przetarg: 27.02.2017r., 08.05.2017r. Continue reading

Lidzbark Warmiński 19.05.2017r.

GOŚ. 6840.22.2015.AK

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Blanki.

Działka gruntu nr 182/9 o pow. 1,2394 ha położona od południowej strony wsi Blanki, nad jeziorem Blanki. Otoczenie stanowią tereny przeznaczone pod rekreację oraz pod uprawy rolne. Kształt kompleksu nieregularny. Dostęp do jeziora przez pas holowniczy.

Księga wieczysta Nr OL1L/00034044/7.

Cena wywoławcza 250.000,00 zł + VAT. Wadium 25.000,00 zł.

Poprzedni przetarg: 15.05.2017r. Continue reading

Lidzbark Warmiński 19.05.2017r.

GOŚ. 6840.7.2016.AK

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Markajmy.

Niezabudowane działki gruntu numer 19/2 i 21/2 o pow. ogólnej 2,4417 ha graniczące ze sobą stanowiąc jeden kompleks. Położone są przy drodze krajowej nr 51 Lidzbark Warmiński – Bartoszyce. Graniczą z niezabudowanymi terenami zabudowy wielofunkcyjnej. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta. W zasięgu oddziaływania przebiega napowietrzna linia energetyczna SN i sieć wodociągowa.

Księga wieczysta OL1L/00020926/3 i OL1L/00028181/4.

Cena wywoławcza 200.000,00 zł + 23% VAT. Wadium 20.000,00 zł.

Poprzedni przetarg: 15.05.2017r. Continue reading

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 158545Odsłon razem:
  • 77Odsłon dzisiaj:
  • 3Aktualnie na stronie: