ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Przetargi powyżej 30.000 euro

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74, fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na usługi transportowe związane z utrzymaniem, remontem i modernizacją dróg gminnych
Sygnatura akt: OG.271.1.4.2015.KA

Data: 24.03.2015r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na „Modernizację budynku komunalnego, mieszkalnego w miejscowości Drwęca Nr 4”
Sygnatura akt: OG.271.3.1.2015.KA

Wyjaśnienie SIWZ

Data: 23.03.2015r.  

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Modernizację budynku komunalnego, mieszkalnego w miejscowości Drwęca Nr 4″ w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 34497-2015 w dniu 12.03.2015r. Continue reading

Zamawiający : Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark  Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na  „Modernizację budynku komunalnego, mieszkalnego w miejscowości Drwęca Nr 4”
Sygnatura akt: OG.271.1.3.2015.KA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gminalidzbark.com Continue reading

prowZamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na „Remont i modernizację SUW w miejscowościach Morawa, Kraszewo, Runowo, Babiak oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kierz, Kochanówka, Kłębowo, Zaręby, Sarnowo”
Sygnatura akt: OG.271.1.2.2015.KA

Wyjaśnienie SIWZ

Data : 11.03.2015 r.

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na :
„Remont i modernizację SUW w miejscowościach Morawa, Kraszewo, Runowo, Babiak oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kierz, Kochanówka, Kłębowo, Zaręby, Sarnowo” w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 30221-2015 w dniu 04.03.2015 r. Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen