ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Przetargi powyżej 30.000 euro

Zamawiający : Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na „Remont drogi publicznej Nr 117031 N do miejscowości Redy Osada-  naprawa przełomów na długości 200 mb”
Sygnatura akt : OG.271.1.6.2015.KA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gminalidzbark.com

Continue reading

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na „Remont drogi gminnej publicznej nr 117008 N Redy – droga wojewódzka nr 513 (Lauda)”

na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.)

I. Zamawiający

1. Nazwa: Gmina Lidzbark Warmiński
2. Adres: Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1
3. Kod: 11-100
4. Miejscowość: Lidzbark Warmiński
5. Województwo: warmińsko-mazurskie
Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark  Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na „Remont drogi gminnej publicznej nr 117008 N Redy – droga wojewódzka nr 513 (Lauda)”
Sygnatura akt: OG.271.1.3.2015.KA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gminalidzbark.com Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 LidzbarkWarmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na „Modernizację budynku komunalnego, mieszkalnego w miejscowości Drwęca Nr 4”
Sygnatura akt: OG.271.3.1.2015.KA

Data: 10.04.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na podstawie art.92 ust.2 ustawyz dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013r., poz.907 z późn. zm.)

I. Zamawiający
1. Nazwa:  Gmina Lidzbark Warmiński
2. Adres:  Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1
3. Kod: 11-100
4. Miejscowość: Lidzbark Warmiński
5. Województwo: warmińsko-mazurskie Continue reading

prowZamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na „Remont i modernizację SUW w miejscowościach Morawa, Kraszewo, Runowo, Babiak oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kierz, Kochanówka, Kłębowo, Zaręby, Sarnowo”
Sygnatura akt: OG.271.1.2.2015.KA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie przetargu nieograniczonego na:„Remont i modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowościach Morawa, Kraszewo, Runowo, Babiak oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kierz, Kochanówka, Kłębowo, Zaręby, Sarnowo”. Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen