ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Przetargi powyżej 30.000 euro

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark  Warmiński, tel. 89 797-32-74
Przetarg nieograniczony na dostawy miału węglowego na potrzeby kotłowni komunalnych
na terenie Gminy Lidzbark Warmiński w sezonie grzewczym 2015/2016
Sygnatura akt: OG.271.8.2015.KA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gminalidzbark.com

Lidzbark Warmiński: Dostawy miału węglowego na potrzeby kotłowni komunalnych na terenie Gminy Lidzbark Warmiński w sezonie grzewczym 2015/2016
Numer ogłoszenia w BZP: 138239 – 2015; data zamieszczenia: 18.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74, fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na usługi transportowe związane z utrzymaniem, remontem i modernizacją dróg gminnych
Sygnatura akt: OG.271.1.7.2015.KA

Data: 09.09.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)

I.    Zamawiający

1.    Nazwa :         Gmina Lidzbark Warmiński
2.    Adres :         Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1
3.    Kod :        11-100
4.    Miejscowość :     Lidzbark Warmiński
5.    Województwo :    warmińsko-mazurskie Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74, fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na usługi transportowe związane z utrzymaniem, remontem i modernizacją dróg gminnych
Sygnatura akt: OG.271.1.7.2015.KA

MODYFIKACJA SIWZ

Data: 01.09.2015 r. 

Dotyczy: modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Usługi transportowe związane z utrzymaniem, remontem i modernizacją dróg gminnych” w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 127989-2015 w dniu 28.08.2015 r.
Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74, fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na usługi transportowe związane z utrzymaniem, remontem i modernizacją dróg gminnych
Sygnatura akt: OG.271.1.7.2015.KA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gminalidzbark.com

Lidzbark Warmiński: Usługi transportowe związane z utrzymaniem, remontem i modernizacją dróg gminnych
Numer ogłoszenia w BZP: 127989 – 2015; data zamieszczenia: 28.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na „Remont drogi publicznej Nr 117031 N do miejscowości Redy Osada – naprawa przełomów na długości 200 mb”
Sygnatura akt: OG.271.1.6.2015.KA

Data: 27.07.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na podstawie art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.). Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen