ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Przetargi powyżej 30.000 euro

 Zamawiający : Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Sygnatura akt: OG.271.1.11.2015.KA


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gminalidzbark.com

Lidzbark Warmiński: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Numer ogłoszenia w BZP: 182805 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark  Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na dostawy energii elektrycznej
Sygnatura akt: OG.271.1.10.2015.KA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gminalidzbark.com

Lidzbark Warmiński: Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Lidzbark Warmiński oraz jej jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia w BZP: 182585 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74,  fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na usługi
„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2016r.”
Sygnatura akt: OG.271.1.9.2015.KA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gminalidzbark.com

Lidzbark Warmiński: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2016 roku
Numer ogłoszenia w BZP : 180219 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 797-32-74
Przetarg nieograniczony na dostawy miału węglowego na potrzeby kotłowni komunalnych na terenie Gminy Lidzbark Warmiński w sezonie grzewczym 2015/2016
Sygnatura akt: OG.271.1.8.2015.KA

data: 30.09.2015r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.)

I.    Zamawiający

1.    Nazwa:         Gmina Lidzbark Warmiński
2.    Adres:         Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1
3.    Kod:        11-100
4.    Miejscowość:     Lidzbark Warmiński
5.    Województwo:    warmińsko-mazurskie Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen