ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Przetargi powyżej 30.000 euro

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności  
Sygnatura akt: OG.271.1.11.2015.KA

Data: 28.12.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

I. Zamawiający

1. Nazwa:   Gmina Lidzbark Warmiński
2. Adres:   Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1
3. Kod:  11-100
4. Miejscowość:  Lidzbark Warmiński
5. Województwo: warmińsko-mazurskie Continue reading

Wyjaśnienie SIWZ

Data : 17.12.2015 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych   pod numerem 182805-2015 w dniu 10.12.2015 r.

 

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:             Gmina Lidzbark Warmiński

REGON:                                           510742787

NIP:                                                   743-18-62-715

Miejscowość                                  Lidzbark Warmiński

Adres:                                              ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel/fax (089) 767 32 74

e-mail: aniaprzetarg@op.pl

 

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) wyjaśniam treść pytań skierowanych do zamawiającego: Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na dostawy energii elektrycznej
Sygnatura akt: OG.271.1.10.2015.KA

Wyjaśnienie SIWZ

                                                                                         Data: 14.12.2015 r.       

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

„Dostawę energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Lidzbark Warmiński oraz jej jednostek organizacyjnych”

w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 182585-2015 w dniu 10.12.2015 r.

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:                       Gmina Lidzbark Warmiński

REGON:                                           510742787

NIP:                                                    743-18-62-715

Miejscowość                                       Lidzbark Warmiński

Adres:                                                 ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel/fax (089) 767 32 74

e-mail: aniaprzetarg@op.pl Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na dostawy energii elektrycznej
Sygnatura akt: OG.271.1.10.2015.KA

MODYFIKACJA SIWZ

                                                                                         Data: 14.12.2015 r.

Dotyczy: modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

„Dostawę energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Lidzbark Warmiński oraz jej jednostek organizacyjnych”

w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 182585-2015 w dniu 10.12.2015 r.

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:                       Gmina Lidzbark Warmiński

REGON:                                              510742787

NIP:                                                    743-18-62-715

Miejscowość                                       Lidzbark Warmiński

Adres:                                                 ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel/fax (089) 767 32 74

e-mail: aniaprzetarg@op.pl Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74, fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na usługi „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2016 r.”
Sygnatura akt: OG.271.1.9.2015.KA

Wyjaśnienie SIWZ

Data: 10.12.2015 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2016 r.” w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 180219-2015 w dniu 07.12.2015 r.

Zamawiający:
Nazwa Zamawiającego:  Gmina Lidzbark Warmiński
REGON:    510742787
NIP:      743-18-62-715
Miejscowość    Lidzbark Warmiński
Adres:     ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel/fax (089) 767 32 74
e-mail: aniaprzetarg@op.pl Continue reading

Kartka z kalendarza





mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen