ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Przetargi powyżej 30.000 euro

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński,  ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74,  fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego w roku 2016 do zbiornika magazynującego  na potrzeby pojazdów i maszyn stanowiących własność Gminy Lidzbark Warmiński.
Sygnatura akt: OG.271.1.12.2015.KA

Data: 07.01.2016 r.
 
INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

na podstawie art.92 ust.2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2013r., poz. 907 ze zm.)  

I.    Zamawiający
1.    Nazwa:         Gmina Lidzbark Warmiński
2.    Adres:         Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1
3.    Kod:        11-100
4.    Miejscowość:     Lidzbark Warmiński
5.    Województwo:    warmińsko-mazurskie Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na dostawy energii elektrycznej
Sygnatura akt: OG.271.1.10.2015.KA

data: 31.12.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907)

I. Zamawiający
1. Nazwa:   Gmina Lidzbark Warmiński
2. Adres:   Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1
3. Kod:  11-100
4. Miejscowość:  Lidzbark Warmiński
5. Województwo: warmińsko-mazurskie Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74,  fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na usługi
„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2016r.”
Sygnatura akt: OG.271.1.9.2015.KA

Data: 31.12.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)

I. Zamawiający:

1. Nazwa:   Gmina Lidzbark Warmiński
2. Adres:   Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1
3. Kod:  11-100
4. Miejscowość:  Lidzbark Warmiński
5. Województwo: warmińsko-mazurskie Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński,  ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74,  fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego w roku 2016 do zbiornika magazynującego  na potrzeby pojazdów i maszyn stanowiących własność Gminy Lidzbark Warmiński.
Sygnatura akt: OG.271.1.12.2015.KA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gminalidzbark.com

Lidzbark Warmiński: Sukcesywne dostawy oleju napędowego w roku 2016 do zbiornika magazynującego na potrzeby pojazdów i maszyn stanowiących własność Gminy Lidzbark Warmiński
Numer ogłoszenia w BZP: 354100 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen