ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Przetargi poniżej 30.000 euro

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ MODERNIZACJI BUDYNKU KOMUNALNEGO  ROGÓŻ NR 19
Znak sprawy : OG.271.2.6.2015                                                Data : 01.09.2015r.

 

  1. Zamawiający :

Gmina Lidzbark Warmiński

Krasickiego 1

11-100 Lidzbark Warmiński

telefon            (089) 767 32 74

e-mail: aniaprzetarg@op.pl

NIP:    743-18-62-715

faks     (089) 767 32 74

Continue reading

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ MODERNIZACJI BUDYNKU KOMUNALNEGO  RUNOWO NR 41
Znak sprawy : OG.271.2.5.2015                                                Data : 01.09.2015r.

 

  1. Zamawiający :

Gmina Lidzbark Warmiński

Krasickiego 1

11-100 Lidzbark Warmiński

telefon            (089) 767 32 74

e-mail: aniaprzetarg@op.pl

NIP:    743-18-62-715

faks     (089) 767 32 74

Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74, fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na „Dostawę żwiru do remontu dróg gminnych”
Sygnatura akt: OG.271.2.4.2015.KA

Data: 08.05.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I. Zamawiający
1. Nazwa:         Gmina Lidzbark Warmiński
2. Adres:         Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1
3. Kod:        11-100
4. Miejscowość:     Lidzbark Warmiński
5. Województwo:    warmińsko-mazurskie Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74,  fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na „Dostawę żwiru do remontu dróg gminnych”
Sygnatura akt: OG.271.2.4.2015.KA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gminalidzbark.com
________________________________________
Lidzbark Warmiński: Dostawa żwiru do remontu dróg gminnych
Numer ogłoszenia w BZP : 61161 – 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen