ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Przetargi poniżej 30.000 euro

Data: 10.09.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)

I.    Zamawiający

Publiczna Szkoła Podstawowa w Runowie

Runowo 55

11-100 Lidzbark Warmiński

NIP: 743-18-62-715 Continue reading

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ MODERNIZACJI BUDYNKU KOMUNALNEGO  ROGÓŻ NR 19
Znak sprawy : OG.271.2.6.2015                                                Data : 01.09.2015r.

 

  1. Zamawiający :

Gmina Lidzbark Warmiński

Krasickiego 1

11-100 Lidzbark Warmiński

telefon            (089) 767 32 74

e-mail: aniaprzetarg@op.pl

NIP:    743-18-62-715

faks     (089) 767 32 74

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen