Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż upłynął termin płatności I i II raty za zobowiązania podatkowe, tj.:

 • I rata za 2017 r. płatna do 15.03.2017 r.,
 • II rata za 2017 r. płatna do 15.05.2017 r.

Na nieopłacone w terminie raty zostaną wystawione upomnienia. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł zostaną pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie podatkowe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

Przetargi poniżej 30.000 euro

 1. Zamawiający :                                                    Data: 08.06.2016 r.
  Gmina Lidzbark Warmiński
  ul. Krasickiego 1
  11-100 Lidzbark Warmiński
  tel/fax 89 767 32 74
  NIP 7431862715
  REGON 510742787

  2. Opis przedmiotu zamówienia:

  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Blanki, które zostały określone w opisie załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
  2) Zakres robót: dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia;

  Siłownia zewnętrzna Blanki:
  * wioślarz+pylon+prasa nożna– 1 sztuka
  * biegacz+pylon+orbit rek -1 sztuka
  * twister+wahadło-1 sztuka

Continue reading

Lidzbark Warmiński, dnia 19.01.2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji
polegającej na modernizacji świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym nr 17
na działce 269/1 w miejscowości Kochanówka

Znak sprawy: FOS.2712.1.2016.RA

1. Zamawiający:
Gmina Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
Telefon (089) 767 32 74
e-mail: a.rasinska@gminalidzbark.com
NIP: 743-18-62-715
Faks (089)767 32 74
2. Zamówienie na podstawie art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.).).
Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA O PRZETARGU OFERTOWYM.

Continue reading

Znak sprawy : OG.271.2.8.2015.KA                               Data : 22.12.2015r.

 

Dotyczy : wyjaśnienia treści zapytania ofertowego do przetargu ofertowego z dnia 21.12.2015r. na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych ich zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U. z 2012r., poz.1529) dla potrzeb Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim

 

w przetargu ofertowym opublikowanym

na stronie internetowej www.gminalidzbark.com w dniu 21.12.2015r.

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:                   Gmina Lidzbark Warmiński

REGON:                                              510742787

NIP:                                                   743-18-62-715

Miejscowość                                      Lidzbark Warmiński

Adres:                                                ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel/fax (089) 767 32 74

e-mail: aniaprzetarg@op.pl Continue reading

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA USŁUGI POCZTOWE

Znak sprawy: OG.271.2.8.2015.KA

Data : 21.12.2015 r.

1. Zamawiający:
Gmina Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
telefon (089) 767 32 74
e-mail: aniaprzetarg@op.pl
NIP:  743-18-62-715
faks  (089) 767 32 74 Continue reading

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
 • 158545Odsłon razem:
 • 77Odsłon dzisiaj:
 • 4Aktualnie na stronie: