ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Ogłoszenia

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY UPRAWNIONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI W 2018 ROKU

Z ZAKRESU KULTURY, TRADYCJI, EDUKACJI

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Ocena formalna projektu

Uwagi/do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne (tak/nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/oferta nie podlega uzupełnieniu

1.

Stowarzyszenie Razem Dla Łaniewa

V Festiwal Pieczonego Kartofla z konkursem kulinarnym w tle

TAK

brak

2.

„Klub Biegacza Wartko”

„Znam zabytki mojej gminy”- warsztaty zabytkowej architektury sakralnej gminy Lidzbark Warmiński dla dzieci”

TAK

brak

 

BADANIE GLEBY       ——–>         WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA     ——>     NIŻSZE KOSZTY PRODUKCJI   ——>     WYŻSZE ZYSKI

 

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie w 2018 roku będzie prowadziła działania związane z organizacją badań gleby na terenie sołectw gminy Lidzbark Warmiński. Mając na uwadze, że kolejne działania w tak szerokim zakresie na terenie gminy Lidzbark Warmiński  planowane są dopiero na rok 2022, zachęcamy wszystkich rolników do skorzystania już w 2018 roku z możliwości podniesienia efektywności nawożenia dzięki wykorzystaniu informacji o stanie zakwaszenia i zasobności gleb użytków rolnych w swoim gospodarstwie. Continue reading

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

ogłosił tegoroczną edycję Konkursu Agro-Eko-Turystycznego ZIELONE LATO.

 ZIELONE LATO to nazwa konkursu, w ramach, którego samorząd województwa rokrocznie wybiera najlepsze obiekty turystyczne zlokalizowane na obszarach wiejskich Warmii i Mazur. Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen