ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż

taniecOd 14 kwietnia do 06 września 2009r. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Rogóż realizowało projekt pn. „Poprzez śpiew i taniec poznajemy nasz region” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach priorytetu IX – Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Ogólna wartość projektu wynosi 49 700 zł. Głównym celem projektu była edukacja artystyczna mieszkańców wsi Rogóż oraz okolic poprzez przeprowadzenie warsztatów choreograficznych i wokalnych.

Continue reading

LOGO PISW ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – Program Integracji Społecznej, stowarzyszenie zrealizowało 21.09.2008 r. usługę dla rodzin pod nazwą: „Żegnaj lato na rok”. Koszt przedsięwzięcia 6 970,00zł. Organizowana impreza miała charakter usługi rekreacyjno – integracyjnej, odbiorcami byli mieszkańcy Rogóża a także okolicznych miejscowości. Impreza była pierwszym przedsięwzięciem organizowanym przez stowarzyszenie. Wspólne działanie przy organizacji festynu zintegrowały członków Stowarzyszenia. Orientacyjna liczba uczestników wynosiła ponad 200 osób.

zdjęcia

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen