Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż upłynął termin płatności I i II raty za zobowiązania podatkowe, tj.:

  • I rata za 2017 r. płatna do 15.03.2017 r.,
  • II rata za 2017 r. płatna do 15.05.2017 r.

Na nieopłacone w terminie raty zostaną wystawione upomnienia. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł zostaną pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie podatkowe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż

1Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż zrealizowało projekt ze środków Unii Europejskiej pn. „MKIS – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1, na który otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie ponad 700 tys. zł.

Continue reading

kwiatStowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Rogóż od 01 marca do 30 czerwca 2011 r. zrealizowało w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, działanie 7.3 – inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, projekt „Razem na rzecz wsi”. Ogólna wartość projektu to 48 950 zł. Zajęcia prowadzone były dla mieszkańców wsi Rogóż. Podczas projektu odbywały się warsztaty ogrodnicze, szkolenia z ekonomii społecznej. Zorganizowano również wyjazd na targi ogrodnicze i wyjazd do wioski garncarskiej w Kamionce.

kwiatyOd 4 stycznia do 30 czerwca 2010r. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Rogóż realizowało projekt pn. „ Rękodzieło sposobem na Zycie ” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach priorytetu IX – Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.Ogólna wartość projektu wynosiła 50 000 zł. Głównym celem projektu był wzrost poziomu umiejętności i kwalifikacji 40-to osobowej grupy kobiet i mężczyzn mieszkańców wsi Rogóż i jej okolic poprzez uczestnictwo w warsztatach rękodzielniczych i ceramicznych.

Continue reading

garnW ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, działanie 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż zrealizowało od 02.11.2010 do 28.02.2011 projekt „Rękodzieło Drogą Ku Aktywności”. Dofinansowanie wyniosło 48 789,00 zł. Głównym celem projektu był wzrost aktywności zawodowej mieszkańców Rogóża i okolicznych wsi poprzez udział w warsztatach rozwijających zainteresowania i zdolności rękodzielnicze.

Continue reading

eduW ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, zrealizowano od 01.09.2010 r. do 28.02.2011 r. projekt pod nazwą „Edukacja Naszą Szansą. Dofinansowanie wyniosło 49 999,00 zł. Głównym celem projektu było uzyskanie nowych kwalifikacji przez 35 kobiet z terenu wsi Rogóż i jej okolic poprzez nabycie niezbędnych umiejętności i wiedzy do rozpoczęcia działalności gastronomicznej.

Continue reading

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 158545Odsłon razem:
  • 77Odsłon dzisiaj:
  • 2Aktualnie na stronie: