ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74, fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na
„Zakup i dostawę wielofunkcyjnego pługa odśnieżającego do koparko-ładowarki”
Sygnatura akt: OG.271.1.14.2014.KA

WYJAŚNIENIE SIWZ

Data: 09.12.2014 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę: „Zakup i dostawa wielofunkcyjnego pługa odśnieżającego do koparko-ładowarki” w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 250889-2014 w dniu 03.12.2014 r.
Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74, fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na
„Zakup i dostawę wielofunkcyjnego pługa odśnieżającego do koparko-ładowarki”
Sygnatura akt: OG.271.1.14.2014.KA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gminalidzbark.com Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74, fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na usługi
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2015 r.”
Sygnatura akt: OG.271.1.13.2014.KA

MODYFIKACJA SIWZ

Data: 03.12.2014 r.

Dotyczy: modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2015 r.” w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 246099-2014 w dniu 27.11.2014 r.
Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74, fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na usługi
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2015r.”
Sygnatura akt: OG.271.1.13.2014.KA

WYJAŚNIENIE SIWZ

Data: 03.12.2014 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2015 r.” w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 246099-2014 w dniu 27.11.2014 r. Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74,  fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na usługi
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2015r.”
Sygnatura akt: OG.271.1.13.2014.KA

MODYFIKACJA SIWZ

Data: 02.12.2014 r.    

Dotyczy: modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2015 r.”
w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 246099-2014 w dniu 27.11.2014r. Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen