ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

SurytyNiezabudowana nieruchomość składająca się z działki Nr 7/24 o pow.0,1769 ha oraz udział o wynoszący 35/1000 w działkach 7/45, 7/48, 7/49 ,7/50, 7/51 i 7/52 o łącznej powierzchni 2,8192 ha.
W obwiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka znajduje się na terenie zabudowy rekreacyjno – mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Nieruchomość położona jest na kolonii, przy drodze asfaltowej Lidzbark Warmiński – Suryty, w kompleksie działek przeznaczonych na cele rekreacyjne, w odległości 350 m od linii brzegowej jeziora Blanki i bliskim sąsiedztwie lasów. Dojazd z Lidzbarka Warmińskiego dogodny drogą asfaltową. Continue reading

KłębowoDziałka nr 220/1 o pow. 2,8200 ha, położona przy wjeździe do wsi od drogi asfaltowej Lidzbark Warmiński – Blanki w odległości ok. 7 km od Lidzbarka Warmińskiego. Dojazd do działki drogą gruntową.    W planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość figuruje jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Continue reading

 

 Działka nr 6/8 o pow. 4,2900 ha, położona jest przy drodze krajowej nr 51, odległości ok. 3 km od Lidzbarka Warmińskiego. W obwiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Odległość przyłącza od sieci wodociągowej ok. 250 m, natomiast przyłącze elektryczne znajduje się na działce.

Markajmy Markajmy Continue reading

fotoZachęcamy naszych twórców i artystów do wzięcia udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” organizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Celem konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, kojarzącej się z naszym regionem, symbolizującej jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje. Przedmiotem mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego. Prace powinny promować Warmię i Mazury, nawiązywać do jej bogactwa naturalnego i kulturowego

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen