ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

herbGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim przystąpił do opracowania „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Lidzbark Warmiński na lata 2017-2026”. Będzie to kluczowy dokument wyznaczający cele i kierunki działań służące rozwojowi społecznemu oraz poprawie jakości życia aż na dziesięć najbliższych lat.
Bardzo ważne jest, aby mieszkańcy gminy byli aktywnymi uczestnikami toczących się prac od samego początku. Dlatego też serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii, które odbędzie się 16 marca 2016 r. w godz. 10:00-13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku.
Podczas spotkania będziemy identyfikować a następnie analizować lokalne problemy, potrzeby i zasoby wpisujące się w obszar polityki społecznej. Liczymy na Państwa aktywny udział w spotkaniu, ponieważ tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi może powstać dokument odpowiadający rzeczywistym potrzebom, którego realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, a także wzmocni aktywność całej lokalnej społeczności.

herbWójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 25.02.2016 r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej – ofert na realizacje zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) i przyznał dotację:
Zadanie: pomoc społeczna – prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy, termin realizacji do końca 2016 r. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2016 – 8.000,00 zł.
Na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta:
1. Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Warmińsko-Mazurski na realizację zadania pn. „Pomoc dla 350 osób z terenu gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński poprzez prowadzenie Centrum Pomocy Potrzebującym” – kwota dotacji: 7 566,00 zł, słownie: siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych.

indeksSala sportowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie 26 lutego br. od wczesnych godzin porannych rozbrzmiewała okrzykami zachęcającymi do walki sportowej uczestników Gminnych Drużynowych Zabawach Lekkoatletycznych.
Na starcie do zawodów stanęło blisko 50 reprezentantów szkół z terenu gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński .
Cztery gminne szkoły rywalizowały w sportowej atmosferze w siedmiu konkurencjach lekkoatletycznych. Wszyscy zawodnicy wykazali się doskonałą kondycją fizyczną i ogromnym sercem do walki w duchu fair play.

Continue reading

palmaGminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku organizuje konkurs: „Najładniejsza Tradycyjna Palma Wielkanocna”. Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej ze świętami wielkanocnymi, pobudzenie inwencji twórczej oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży, dorosłych a także uzdolnień plastycznych. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński. Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku do dnia 17 marca 2016 r. wraz z kartą zgłoszenia.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia – Tradycyjna Palma Wielkanocna

Regulamin konkursu na najładniejszą tradycyjną palmę wielkanocną

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen