ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

W dniach od 2 do 4 marca 2015 r. odbyły się zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lidzbark Warmiński w miejscowościach: Rogóż, Runowo i Stryjkowo. Przedmiotem spotkań było podsumowanie działalności OSP za ubiegły rok, zapoznanie się z ilością zdarzeń występujących na terenie gminy, zakupami sprzętu dokonanymi przez jednostki OSP oraz planami na obecny rok. W spotkaniach wzięli udział Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis, Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim st. kpt. Marek Pasławski, Zastępca Komendanta mł. bryg. Rafał Szymukowicz oraz Komendant Gminny ZOSP RP Paweł Straszyński.

Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny przebiegających pod hasłem „Rodzina drogowskazem życia” ogłaszają XII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej „Potencjał miłości w rodzinie gości”

Continue reading

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie, Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych „Forum Prorodzinne” ogłaszają XII Wojewódzki Konkurs Literacki „Trwałe, kochające się małżeństwo gwarantem szczęścia rodzinnego i osobistego”.

Continue reading

Szanowni Państwo!

     Uprzejmie informujemy, iż z dniem 05 lutego 2015 r. gabinet Wójta Gminy wraz z sekretariatem przeniesiony został do pokoju nr 30. Jest to historyczna siedziba władz gminy.

    Jednocześnie przypominamy, że zarządzeniem Wójta Gminy Lidzbark Warmiński – Pana mgr inż. Fabiana Andrukajtis, z dniem 01 stycznia 2015 r. na stanowisko Zastępcy Wójta powołany został Pan mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk. Natomiast z dniem 19 stycznia 2015 r. na stanowisku Sekretarza Gminy, w ramach reorganizacji w Urzędzie Gminy został zatrudniony mgr Ryszard Kielak.

      Ponadto, zmianie uległy poszczególne numery wewnętrzne telefonów-zgodnie z załączonym wykazem.

Wykaz numerów wewnętrznych w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen