ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

098Okres karnawału to czas zabawy i rozrywki. Z tej okazji 29 stycznia 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Kraszewie odbył się bal dla dzieci, którego organizatorem i fundatorem był Radny Gminy Lidzbark Warmiński – Pan Andrzej Smukowski. Wszyscy przybyli goście, dzieci i ich rodzice, bawili się wyśmienicie przy dźwiękach muzyki. Continue reading

Szanowni Państwo

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. wraz z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie i Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie w ramach projektu „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” wypracowała innowacyjny model doradztwa „AMICUS RES”. Continue reading

Zamawiający  : Gmina Lidzbark Warmiński,  ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74,  fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego w roku 2015 do zbiornika magazynującego  na potrzeby pojazdów i maszyn stanowiących własność Gminy Lidzbark Warmiński.

Sygnatura akt: OG.271.1.15.2014.KA

Data : 05.01.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Continue reading

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Lidzbark Warmiński w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury fizycznej i sportu

Pełna treść ogłoszenia: ogloszenie_konkursu

Program współpracy na rok 2015: Program_wspolpracy

Wzór sprawozdania: wzor_sprawozdania-1

Wzór sprawozdania: wzor_oferty

 

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen