ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

żebractwo Trwający okres wakacyjny sprzyja nasileniu się zjawiska wykorzystywania dzieci do żebractwa, które zazwyczaj odbywa się w miejscach często odwiedzanych przez ludzi. Pamiętajmy o tym, że nieletni, którzy dopuszczają się tego czynu często są zmuszani przez osoby trzecie, a wtedy mamy do czynienia ze zorganizowanym procederem grup przestępczych. Pamiętajmy, że dawanie pieniędzy nieletnim nie poprawia ich sytuacji, a wręcz przeciwnie utwierdza ich w słuszności swojego postępowania.
Nie bądź obojętny gdy na ulicy zobaczysz żebrzące dziecko!
Powiadom Policję bądź Straż Miejską, a realnie wpłyniesz na ograniczenie tego procederu wśród nieletnich. 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński uprzejmie informuje, iż w miesiącu lipcu 2015 r., Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przystąpi do prac związanych z naprawą powstałego osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński – Redy od km 27+000 do km 29+500. W wyniku prac nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu w obrębie miejscowości Redy i Redy Osada, a także zmiana organizacji ruchu na drodze Lidzbark Warmiński – Górowo Iławeckie.
W związku z powyższym proszę o wyrozumiałość oraz zachowanie należytej ostrożności.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński
Fabian Andrukajtis

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen