ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

2017

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 11.07.2017 r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 10.07.2017 r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2016.1817 ze zm.) i przyznał dotację:

Zadanie: wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, termin realizacji do końca 2017 r. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2017- 16.000,00 zł.

Na w/w zadanie wpłynęło 5 ofert:

  1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sarnowo na realizację zadania pn. „Rodzina razem” – kwota dotacji: 5.700,00 zł.
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie na realizację zadania pn. „Uzbrojenie osobiste strażaków OSP w Stryjkowie”- kwota dotacji: 1.125,00 zł.
  3. Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie na realizację zadania pn. „ARTystyczne Stryjkowo” – kwota dotacji: 3.800,00 zł.
  4. Ochotnicza Straż Pożarna w Runowie na realizację zadania pn. „Uzbrojenie osobiste strażaków OSP w Runowie” – kwota dotacji: 1.240,00 zł.
  5. Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóżu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Rogóżu”- kwota dotacji: 2.500,00 zł.

W celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku w województwie w okresie letnim, w szczególności bezpiecznego wypoczynku nad wodą, zapobieganiu wypadkom z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, przeciwdziałanie używania alkoholu i narkotyków (w tym tzw. „dopalaczy”) oraz innym zdarzeniom z udziałem młodych ludzi (np. żebractwo, ucieczki z domów); poniżej znajdują się ulotki informacyjne.

Bezpieczne wakacje

Bezpieczeństwo na wodzie

Bezpieczeństwo w lesie

W trosce o bezpieczeństwo oraz poprawę warunków życia całej wspólnoty gminnej dnia 12 czerwca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim, Wójt  Gminy Lidzbark Warmiński,  Fabian Andrukjtis podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko–Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem.
Umowa dotyczyła przyznania Gminie Lidzbark Warmiński pomocy finansowej na kwotę 1 533 334,00 zł na inwestycje w infrastrukturze wodno–kanalizacyjnej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość wynosić będzie 2 996 932,35 zł. Była to bardzo długo oczekiwana inwestycja. Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen