ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

2016

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które weszło w życie 28 grudnia 2016 r., nakazuje się m.in.:

  • odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie;
  • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki;
  • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych.

Więcej informacji na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

grypa_ulotka2

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o rozpoczęciu krajowego etapu selekcji obiektów ubiegających się o Znak Dziedzictwa Europejskiego w edycji 2017. Wybór projektów nastąpi na podstawie wyników głosowania internetowego, do którego serdecznie Państwa zapraszamy.

Spośród obiektów, które otrzymają największe poparcie głosujących, Komitet do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego, powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wskaże dwóch kandydatów, którzy przedstawieni zostaną Komisji Europejskiej, jako laureaci wstępnej selekcji na szczeblu krajowym. Ostateczny wybór zostanie dokonany przez panel ekspertów na poziomie unijnym. W głosowaniu internetowym można brać udział do końca grudnia 2016 roku. Informacja o wynikach głosowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa.

Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu!

Głosowanie

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” ogłasza otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 – 2020 Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” (LSR 2014 – 2020) realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin składania wniosków:
od 12 do 29 grudnia 2016 roku

Pełna treść ogłoszenia w załączniku

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen