ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

M.Bereda

            1 sierpnia 2018r. zgodnie z umową GKB.272.1.8.2018. KA z dnia 9 lipca 2018r.Wójt Gminy Fabian Andrukajtis odebrał  z rąk  Dyrektora ,,NEW HOLLAND’’ , Pana Adama Sulaka ,kluczyki do nowo zakupionego ciągnika rolniczego New Holland T6.180 EC z przyczepą budowlaną Pronar T679/2 Oficjalne przekazanie odbyło się w firmie P.H.U ,,PERKOZ’’ Sp. z o.o., przy ulicy Olsztyńskiej     w Lidzbarku Warmińskim, której Prezesem jest Pan Stanisław Koziorzemski. Continue reading

UWAGA STYPENDIA SZKOLNE

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 01.09.2018-15.09.2018

Wnioski można pobrać ze strony: www.gminalidzbark.com – zakładka: stypendia

i zasiłki szkolne lub w Urzędzie Gminy-pok.31 od 27.08.2018r.

 

 

WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE PODPISUJĄ OBOJE RODZICE.

 

W przypadku gdy wnioskodawca nie zna pobytu drugiego rodzica i nie utrzymuje z nim kontaktów, składa stosowne oświadczenie pod rygorem karalności za składanie fałszywych oświadczeń.Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie albo oświadczenie               o wysokości dochodów (netto) za m-c VIII 2018, zgodnie z wykazem zaświadczeń ujętych we wniosku.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych                  z  pomocy społecznej,w którym ujęty jest dochód za m-c VIII 2018r.

Osoby ubezpieczone w KRUS muszą przedstawić poświadczenie opłaty składek.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do przedstawienia:

  1. a) w przypadku rozliczania działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych:

– zaświadczenie z US za rok poprzedni

– oświadczenie w przypadku działalności utworzonej w roku bieżącym

  1. b) opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa)

– zaświadczenie z US o formie opodatkowania

–  oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni miesiąc

– zaświadczenie z ZUS lub dowód zapłaty składek ZUS za poprzedni miesiąc.

 

 

INFORMACJA

W związku z falą upałów w dniach 31.07.2018 r. – 03.08.2018 r.

Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1, 

będzie czynny w  godz. 07:00-14:00.

Kasa czynna będzie w godz. 09:00-13:30.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński  informuje, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena), w miejscowościach Rogóż, Runowo, Stryjkowo.

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen