ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

M.Bereda

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński nr 433/2018z dnia 27.08.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy Lidzbark Warmiński w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 w zakresie wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych.

 Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych. Continue reading

          Jubileusz 25-lecia Kapeli Ludowej ,,Rogóżanie’’.W sobotę 18 sierpnia w miejscowości Rogóż Kapela Ludowa ,,Rogóżanie’’ obchodziła 25-lecie jej powstania.Licznie przybyli goście obdarowali Kapelę  wspaniałymi prezentami , pięknymi kwiatami i gratulacjami. Powinszowania złożył Wójt Gminy Fabian Andrukajtis  i wielu  innych szacownych gości tj. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, Wójt Gminy Kiwity Wiesław Tkaczuk. Continue reading

W sobotę 18 czerwca 2018r. w miejscowości Rogóż, odbył się Przegląd Zespołów Śpiewaczych ,,Seniorada 2018’’.

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż. Impreza odbyła się pod patronatem Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Fabiana Andrukajtis.

 W konkursie wzięło udział dziewięć  zespołów: Continue reading

Kartka z kalendarza





mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen