ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Jolanta Chomej

     W dniu 12 lutego 2015 w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński odbyło się spotkanie sołtysów z władzami gminy na czele z Wójtem Panem Fabianem Andrukajtis.
    Celem spotkania było omówienie spraw bieżących oraz aktualnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców.  W trakcie spotkania przedstawiony został szereg spraw służących polepszeniu warunków życia i funkcjonowania w poszczególnych miejscowościach gminnych. Continue reading

ferieW poniedziałek 09.02.2015 r. uczniowie gminnych placówek oświatowych powrócili po feriach do szkolnych obowiązków. Czas wolny spędzali w różnorodny sposób, na wyjazdach lub biorąc udział w zorganizowanych formach wypoczynku. W gminie Lidzbark Warmiński w trakcie zimowej przerwy, atrakcji dzieciom i młodzieży dostarczały stowarzyszenia funkcjonujące na terenie wybranych sołectw. Continue reading

objazd3W dniu 05.02.2015 r. radni gminy Lidzbark Warmiński uczestniczyli w wyjeździe terenowym zorganizowanym z inicjatywy radnego oraz Prezesa Stowarzyszenia Nasza Wieś Ignalin- Pana Marka Werbickiego. Celem wizyty w poszczególnych miejscowościach był rekonesans prac oraz wdrożenie nowych radnych w funkcjonowanie świetlic gminnych, działalność kulturalno-rekreacyjną mieszkańców oraz prace na rzecz aktywizacji społeczeństwa. Continue reading

Szanowni Państwo!

     Uprzejmie informujemy, iż z dniem 05 lutego 2015 r. gabinet Wójta Gminy wraz z sekretariatem przeniesiony został do pokoju nr 30. Jest to historyczna siedziba władz gminy.

    Jednocześnie przypominamy, że zarządzeniem Wójta Gminy Lidzbark Warmiński – Pana mgr inż. Fabiana Andrukajtis, z dniem 01 stycznia 2015 r. na stanowisko Zastępcy Wójta powołany został Pan mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk. Natomiast z dniem 19 stycznia 2015 r. na stanowisku Sekretarza Gminy, w ramach reorganizacji w Urzędzie Gminy został zatrudniony mgr Ryszard Kielak.

      Ponadto, zmianie uległy poszczególne numery wewnętrzne telefonów-zgodnie z załączonym wykazem.

Wykaz numerów wewnętrznych w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński

098Okres karnawału to czas zabawy i rozrywki. Z tej okazji 29 stycznia 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Kraszewie odbył się bal dla dzieci, którego organizatorem i fundatorem był Radny Gminy Lidzbark Warmiński – Pan Andrzej Smukowski. Wszyscy przybyli goście, dzieci i ich rodzice, bawili się wyśmienicie przy dźwiękach muzyki. Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen