ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Joanna Gowkielewicz

merryKoniec roku 2011 to również koniec zajęć w ramach projektu „Z angielskim na ustach” realizowanym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Zajęcia odbywały się w każdą sobotę od września do grudnia 2011r. w nowootwartej świetlicy wiejskiej w Sarnowie. Do projektu przystąpiło 22 dzieci i młodzieży ze wsi Sarnowo, Knipy, Markajmy i Rogóż.

Continue reading

W dniach 19.03. – 22.03.2015 r. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis wraz ze starostą lidzbarskim Janem Harhaj, wójtami i burmistrzami samorządów terytorialnych z terenu powiatu Lidzbark Warmiński odwiedzili powiat Emsland w Niemczech.
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński odwiedził zaprzyjaźnioną gminę partnerską Rhede. Celem wizyty było zapoznanie obecnego Wójta z władzami Gminy Rhede i omówienie szczegółów dalszej współpracy. Ważnym punktem spotkania było zwiedzenie szkoły w Rhede (Ems), z którą 21.09.2014 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Kraszewie podpisała międzyszkolne porozumienie.

Continue reading

placStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sarnowo zrealizowało projekt pn. „Wspaniała wieś – rozwijanie aktywności społeczności lokalnej wsi Sarnowo poprzez stworzenie placu zabaw i ogrodzenie terenu” dofinansowanego w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Całkowita wartość projektu to 36.008,55 zł z czego dofinansowanie z UE wynosi 24.999,00 zł.

Na placu zabaw został postawiony duży zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami – „Dwie wieże”, czteroosobowa karuzela, słup z koszem do koszykówki, huśtawka „Ważka” oraz żyrafa na sprężynie. Ponadto cały teren placu został ogrodzony i zaopatrzony w tablice informacyjną zawierającą regulamin korzystania z placu oraz informację o źródle pozyskania pieniędzy na realizacje tego przedsięwzięcia.

Continue reading

SONY DSCZwiązek Gmin Warmińsko – Mazurskich w imieniu Organizatorów ogłasza kolejną edycję konkursu: „CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA – ESTETYCZNA WIEŚ 2015”, którego celem jest poprawa stanu ekologicznego i estetycznego wsi. 
Konkurs rozgrywany jest w kategorii wsi, z wyłączeniem wsi, na terenie których mieści się siedziba urzędu gminy. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie, które należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2015 roku, na adres: Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich,  al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen